.

Mooie actie zonnepanelen

Alle eigenaren van woningen in Boxtel hebben een dezer dag een brief ontvangen van de gemeente. Daarin staat de mogelijkheid om mee te doen aan een gezamenlijke actie voor de inkoop van zonnepanelen. PvdA/GroenLinks in Boxtel is bijzonder gecharmeerd van dit initiatief. Wij willen iedereen aanbevelen om daar serieus naar te kijken. Door gezamenlijke inkoop is er de mogelijkheid om voor een aantrekkelijke prijs panelen aan te schaffen. En uiteraard is er ook de mogelijkheid om om tegen aantrekkelijke voorwaarden een duurzaamheidslening af te sluiten.
Voor meer informatie: www.boxtel.nl/nieuws/gezamenlijke-inkoopactie-zonnepanelen

Red de zandpaden

In Brabant bestaan nog zandpaden en zandwegen die er al in de prehistorie lagen,
waar later de Romeinen gebruik van maakten, waar in de Middeleeuwen handelslui
en pelgrims overheen trokken en waarover legers passeerden. Maar waarvoor ze ook
gebruikt zijn, altijd staat een zandpad voor verbinding tussen gemeenschappen, zowel
letterlijk als figuurlijk: zandpaden en zandwegen verbinden de Brabantse mens.
In menig gemeente, waaronder Boxtel, zijn er plannen om zandpaden te verharden. Geen goed idee, vindt PvdA/GroenLinks Boxtel. Wij willen dan ook graag de aandacht vestigen op de activiteiten van de Brabantse Hoeders.
Naast de cultuurhistorische waarden zorgen zandpaden voor ecologische verbindingen
tussen natuurgebieden. Ze maken deel uit van het natuurlijk leefgebied van wat leeft en
bloeit. Zo nemen patrijzen er zandbaden, liggen reptielen er in de zon en kan bijvoorbeeld
de loopkever een zandpad veel makkelijker oversteken dan een verharde weg.
Wat kunnen we in Brabant doen om zandpaden te beschermen en te bewaren voor
de toekomst? Met het oog daarop hebben de Brabantse Hoeders de Brabantse
Milieufederatie gevraagd deze handreiking te maken.
Lees alles over de historie en de achtergronden via deze link: zandpad-bmf

Op naar de drie zetels

Een paar maanden geleden deden we  een oproep om actief mee te denken over de toekomst van PvdA/GroenLinks in Boxtel. Daar zijn verheugend veel reacties op gekomen. Want veel mensen kunnen zich, net als wij, geen gemeenteraad voorstellen in Boxtel zonder PvdA/GroenLinks. We zijn dan ook voortvarend aan de slag  met de voorbereidingen voor de verkiezingen van november.  Onze inzet is drie zetels in de nieuwe gemeenteraad. Om te kunnen werken aan alles wat het huidige college heeft laten liggen. Onrechtvaardige bezuinigingen, Vion, de spoorwegovergangproblemen, uit de hand lopen kosten jeugdzorg.

De groep enthousiastelingen die bezig is met de voorbereidingen is op zoek naar nog meer energieke meedenkers en meewerkers. Lees daarover alles in de brief die de leden van PvdA en GroenLinks dezer dagen krijgen.

Brief aan de leden

Wij stellen de mens centraal dus

Discussieer mee?