.

Schaliegas definitief van de baan

Het lijkt er nu echt op dat het gevaar dat er in Nederland naar schaliegas wordt geboord definitief van de baan is. Dat blijkt uit de antwoorden die minister Wiebes van Economische Zaken heeft gegeven op vragen van  GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Zij heeft zich vanaf 2010 samen met bewoners van o.a. Boxtel verzet tegen de proefboringen die onder meer waren gepland in Boxtel. Zowel GroenLinks als PvdA (denk aan het optreden van toenmalig Kamerlid Jan Vos in Boxtel) speelden in het verzet een nadrukkelijke rol.

Vraag en antwoord Liesbeth van Tongeren en minister Wiebes

PvdA/GroenLinks op de fiets

 

Boxtel kent nogal wat fietsknelpunten.  Dat wil zeggen: knelpunten waar iets moet gebeuren, waar echt verbetering noodzakelijk is.  De Fietsersbond heeft ze in kaart gebracht. PvdA/GroenLilnks wil samen met de Fietsersbond langs die tien punten fietsen en iedereen die mee wil is van harte welkom.

De start is op zaterdag 16 december om 10 uur bij de Laarakkerweg/A2, de toegang tot Liempde. Naar verwachting duurt de tocht tot een uur of 12.

Fietsen is een speerpunt van PvdA GroenLinks, al jarenlang. Fietsen, lopen en buiten bewegen: dat neemt de komende jaren toe. De fiets wordt met afstand ook bij ons het populairste vervoermiddel, in navolging van de grote steden. Tussen 2011 en 2016 is het fietsgebruik in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel met 40% toegenomen. We worden uitgedaagd de infrastructuur aan te passen waarbij de fiets vaker de maat der dingen zal zijn. ‘Geluksprofessor’ Patrick van Hees noemt de fiets het ideale geluksvervoermiddel dat ontspanning en gezondheid brengt.

 

 

Patstelling Oosterhof doorbreken

 

De voortgang van de renovatie van winkelcentrum  Oosterhof zit muurvast. Hoog tijd dat die patstelling wordt doorbroken. De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt daarom of het gemeentebestuur van Boxtel bereid is om actie te ondernemen, zodat alle partijen voor overleg bij elkaar komen.

Wat PvdA/GroenLinks betreft zou het ook goed zijn om de inwoners van Oost bij de plannen te betrekken. De Oosterhof is immers niet alleen een winkelcentrum, maar ook een ontmoetingscentrum voor de wijk.

De fractie is verbaasd over het feit dat het renovatieplan niet tot meer winkelruimte mag leiden. Dat staat haaks op de detailhandelsvisie.

Vragen Oosterhof

Kansen op bouwen groter na motie PvdA/GroenLinks

 

De kans dat er in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde snel kan worden gebouwd is sinds de begrotingsvergadering van 24 oktober aanzienlijk vergroot. Wethouder Peter van der Wiel heeft namelijk toegezegd om de passieve houding van de gemeente ten aanzien van grondaankopen te laten varen. Waar kansen liggen, gaat de gemeente weer zelf grond aankopen. Van der Wiel deed zijn toezegging naar aanleiding van een motie van PvdA/GroenLinks.

Tekst motie grondbeleid

 

 

Avond over ware winst groot succes

 

De avond over Ware Winst woensdag 22 november verliep bijzonder goed. Een kleine 50 belangstellenden hadden zich in de raadszaal van het gemeentehuis verzameld om te luisteren naar drie sprekers. Carel Tielenburg, docent aan de Haagse Hogeschool, hield  een inleiding over Ware Winst en de Gemene Goed Economie. Vanuit de praktijk vertelde Erik Friedeberg, voorzitter van de coöperatie Manifesto (business coaching & personal accountants) in Amsterdam en Breda, vertellen over zijn ervaring. Wellicht het meest aansprekende was het verhaal van Jeroen Duijghuisen van het bedrijf Baril Coatings. Dat bedrijf brengst de principes van de Gemene Goed Economie al een aantal jaren met succes in de praktijk.

De deelnemers waren zo enthousiast dat de bijeenkomst spontaan een lijst met namen opleverde van mensen die in Boxtel met de principes van Ware Winst aan de slag willen. Rest te melden dat Nico Bulter, PvdA/GroenLlinks-raadslid, de avond in goede banen leidde. PvdA/Groen/Links was de initiator van de bijeenkomst.

Presentatie Erik Friedeberg over Ware Winst 

Artikel in Mooi Boxtel van 8 november over avond Ware winst

Ware winst sociaal en duurzaam

Lees hier veel meer over de achtergronden van de Gemene Goed Economie  

Boek over Ware Winst

 

Mantelzorgveteranen verdienen aandacht

Mantelzorgers zijn vaak jaren actief. Op het moment dat ze niet meer als mantelzorger hoeven te fungeren, vallen ze vaak in een diep gat. De fractie van PvdA/GroenLinks in Boxtel wil dat aan die groep aandacht aan wordt besteed. Ze  heeft er vragen over gesteld aan het college van B. en W.

Vragen

Wordt gratis lid van een duurzaam platform

 

PvdA/GroenLinks wil iedereen van harte uitnodigen zich te melden om gratis lid te worden van  de vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN). Met onze leden willen we één krachtig duurzaam netwerk vormen in de regio Boxtel. We geloven namelijk in samen werken, leren en elkaar inspireren voor een duurzame wereld.

De uitnodiging van KAN

agendaplaatjegoed

 

Zaterdag 16 december, 10-12 uur

Fietstocht PvdA/GroenLinks met Fietsersbond langs knelpunten.

Start Laarakkerweg/Boxtelseweg, toegang Liempde.

Donderdag 21 december 20 uur

Algemene Ledenvergadering PvdA/GroenLinks

 

 

Zorgen over jeugdzorg

 

Het lijkt uit de hand te lopen met de jeugdzorg.  De fractie van PvdA/Groenlinks maakt zich daar grote zorgen over. Met name over de organisatie, de administratieve last, budget, kwaliteit en toegankelijkheid. Daarover heeft ze vragen gesteld aan het college van B. en W.  Fractievoorzitter Anja van den Einden  schrijft er ook over in in Mooi Boxtel.

Vragen over jeugdzorg

De bijdrage van Anja van den Einden in Mooi Boxtel

Wij stellen de mens centraal dus

Discussieer mee?