.

Kiosk in Boxtel Oost

Al enkele jaren loopt in het overleg van het Wijkplatform Oost en de gemeente het goede idee mee om de kiosk, die op de Markt heeft gestaan en nu opgeslagen is op de gemeentewerf, te plaatsen op het grasveld aan de Hobbendonkseweg. De plaatsing van dit kunstwerk – inclusief een goede verlichting in verband met de veiligheid – kan een bijdrage leveren aan de inrichting van het grasveld als plaats van ontmoeting, en daarmee de sociale as versterken.

Nog geen vaag beeld grondstoffenbeleidsplan

De beeldvormende raadsvergadering over het nieuwe grondstoffenbleidsplan blikte eerst terug op het succes van diftar voor laagbouw in Boxtel. 1.800.000 kilo/jaar minder grijs afval, meer gescheiden GFT, plastic en papier en een financieel voordeel van circa 300.000 euro per jaar!  Negatieve gevolgen zoals afvaldump, meer zwerfvuil blijken nauwelijks merkbaar. Wat PvdAGL betreft smaakt dit naar meer! onderzoek naar de samenstelling van ons grijze afval toont dit ook aan. De hoeveelheid grijs afval kan nog worden gehalveerd. Vrijwel alle raadsleden kunnen zich vinden in de doelstelling de hoeveelheid grijs afval nog verder te verminderen met minstens 120.000 kilo/jaar in 2020. Een goede start! In het voorjaar komt het College met meer uitgewerkte plannen hoe dit doel te bereiken. Dan wordt het beeld scherper.

minder voedselverspilling in Boxtel

Wist u dat elke Nederlander jaarlijks 50 kilo goed voedsel weggooit? Wereldwijd is dat 1/3 van ons voedsel. Voor Boxtel is dat 1.500.000 kilo!  PvdAGroenLinks ondersteunt daarom graag het initiatief van Combinatie 95 om dit tegen te gaan. Raadsleden gaan op pad om ook restaurants, scholen en instellingen hierop te wijzen en actie te ondernemen. Wat U kunt doen is slim kopen, slim bewaren en slim koken.

Vooruit met duurzame energie en klimaat

Tijdens de ALV op 1 februari hebben wij een goed debat gehad over hoe wij binnen gemeente Boxtel betere resultaten kunnen bereiken in de energietransitie. LEES HIER onze klmaatvisie. Positief zijn de vele zonnepanelen die je steeds meer ziet. Veel burgers raken actief. Bij de bedrijven is het op dit vlak bijzonder stil. Ook een beeld hoe wij het in Boxtel doen met energiebesparing is onduidelijk. Onze inschatting is dat er nog een wereld te winnen is met betere (spouw)muurisolatie, dubbel glas  en betere CV ketels. Ook warmtepompen komen steeds meer in beeld. We lezen veel over nieuwbouwprojecten, maar niets over energieneutrale of energieproducerende woningen. Moet Boxtel niet meer zijn nek uit steken zoals destijds met wijk In Goede Aarde is gedaan? kortom Nieuwe duurzame energie in Boxtel!

afval: Hoe gaat Boxtel er mee om?

PvdA/GroenLinks streeft naar een circulaire economie, die uiteindelijk “afvalloos is. 12 januari is er een beeldvormende raadsvergadering over het nieuwe Grondstoffenplan. Belangrijke vragen zijn: hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners beter afval gaan scheiden? Wat is daarvoor nodig vanuit de gemeente? Wij hebben hierover veel ideeën, die wij zullen inbrengen in de discussie. Niet voor niets hebben wij op juli 2015 hierover een symposium georganiseerd. Lees meer Lees ook onze discussienotitie Heeft U een mening of suggesties? Laat het ons weten!

onze visie DKA

Op 27 januari hebben wij een open fractievergadering gehad over de Kleine Aarde. Al eerder hebben wij vastgesteld dat totale verkoop van het terrein niet onze voorkeur heeft. Voornaamste reden is dat een duurzame en publieke invulling op langere termijn dan niet gegarandeerd is.  Tijdens de fractievergadering hebben Patricia van Rooij en Marjan Galama hun plan toegelicht. Zij missen in het plan van het collectief de participatie van Boxtelaren, en ook een visie op het duurzaam beheer van het terrein, dat 40 jaar op natuurlijke wijze is bewerkt en onderhouden. Wat PvdA/GL betreft zou een goede mix tussen het initiatief van het Collectief en van de Burgers voor de Kleine Aarde  een goede kans moeten krijgen. Lees hier onze uitgebreide visie over DKA.

Windenergie in Boxtel?

In de volgende editie van Mooi Boxtel verschijnt een artikel over PvDAGroen Links Boxtel. LEES HIER de bijdrage van Anja van den Einden en Nico Bulter

versleten oversteekplaats Brederoseweg

Veilig kunnen oversteken graag!

PvdA/Gl  maakt zich ernstig zorgen over de de kwaliteit en de veiligheid van veel oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Vooral het aantal ongelukken bij de Brederoseweg en Schijndelse weg nemen toe. Ook bij de Kleine Aarde is het voor fietsers een ratjetoe, zeker door het toegenomen verkeer vanuit de wijk “in Goede Aarde”.

Pvda/GL heeft vragen gesteld aan het College van B&W, met het duidelijke verzoek om voorrang te geven aan veilige oversteekplaatsen! Maakt U als fietser of voetganger regelmatig onveilige situaties mee in het verkeer, laat het ons weten!

Wij stellen de mens centraal dus

Discussieer mee?