PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over Baroniestraat

 

 

 

Aan: College van B&W

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 37 RvO betreffende Baroniestraat

Boxtel, 6 februari 2018

Geacht college,

Wij maken ons zorgen over de verkeerssituatie in de Baroniestraat voor de komende jaren in de aanloop naar de realisering van de fietstunnel.

In het voortgaande debat over de verkeersmobiliteit in Boxtel wordt er – zo constateren wij – weinig of geen aandacht gegeven aan de mensen die wonen aan de Baroniestraat. Alsof zij er niet toe doen.

Actueel feit is dat met name in de ochtend en het eind van de middag zich een groot aantal auto’s door de smalle Baroniestraat moet persen, met als gevolg lange files wachtend voor de stoplichten, het lawaai van draaiende motoren, concentratie van fijnstof, luchtvervuiling en risico’s voor de volksgezondheid. PvdA GroenLinks is van oordeel dat er maatregelen (invoering 30 km, eenrichtingsverkeer, enzovoorts) genomen moeten worden. PvdA GroenLinks vindt dat het zo niet langer kan.

Op grond van het voorgaande leggen wij de volgende vragen aan u voor.

  1. Het duurt nog enkele jaren voordat de fietstunnel gerealiseerd zal zijn. Welke verkeersmaatregelen gaat u in de tussenliggende jaren nemen om de verkeersmobiliteit in goede banen te leiden?
  1. Wat gaat u in de tussenliggende jaren doen om de veiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers, met name de kwetsbare groepen (voetgangers, fietsers, scholieren) te waarborgen?
  1. Zoals u weet is het verkeer de grootste producent van fijnstof. De mensen, wonend aan de Baroniestraat, ondervinden er de gevolgen van, in erge mate, en dat is een bedreiging voor de volksgezondheid. Wat gaat u in de tussenliggende jaren doen om de concentratie van fijnstof in de Baroniestraat te bestrijden?

Graag zien wij het antwoord op onze vragen tegemoet,

met vriendelijke groet,

Anja van den Einden + Nico Bulter

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

februari 6, 2018

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *