Terugdraaien is het nieuwe uitbreiden en krimp is de nieuwe groei!

Terugdraaien is het nieuwe uitbreiden en krimp is de nieuwe groei!

Nederland is inmiddels een corpocratie; (grote) bedrijven genieten voordelen ten koste van mens en natuur. PvdA-GroenLinks ziet dat met deze aangepaste verordening huisvesting arbeidsmigranten ook in Boxtel gebeuren.  De nieuwe verordening is namelijk opgesteld zodat...
Actie voor behoud van onze groene leefomgeving

Actie voor behoud van onze groene leefomgeving

In november jl. is de begroting inclusief bezuinigingen voor 2022 gepresenteerd. PvdA-GroenLinks heeft deze begroting niet goedgekeurd. Een van de bezuinigingen wordt nu zichtbaar. In geheel Boxtel gaan heggen vervangen worden door minder intensief groen of inwoners...
Betoog raadsvergadering gemeentelijke heffingen

Betoog raadsvergadering gemeentelijke heffingen

Op 21 december stonden de tariefaanpassingen van de gemeentelijke heffingen 2022 op de agenda. We zaten in een spagaat omdat het lastig is omdat het in een keer wordt besloten. Voor ons dus een tegenstem met stemverklaring.  We zullen een aantal onderdelen bespreken....
Uitbreiding vuurwerkvrije zones of een feestelijk openbaar vuurwerk

Uitbreiding vuurwerkvrije zones of een feestelijk openbaar vuurwerk

PvdA-GroenLinks had al vanwege vuurwerkstress een motie voorbereid. De geluidsoverlast voor mens en huisdier, materiele schade en schoonmaakkosten waren nl. ondanks het landelijke vuurwerkverbod van 2020/2021 toegenomen. Bovendien maken we ons zorgen over de...
Vragen aan College over aanhoudende overlast Vion

Vragen aan College over aanhoudende overlast Vion

We horen dat de Klankbordgroep rondom de overlast van Vion ontevreden is over de behaalde resultaten. Inwoners constateren nog steeds veel stankoverlast. Geluidsoverlast is reeds geruime tijd manifest. Bovendien zijn er meer slepende kwesties. Vandaar dat dit...