Agenda ledenvergadering 14 september

Donderdag 14 september, gemeenschapshuis De Walnoot, 20 uur. 
 Algemene ledenvergadering 

  1. Welkom
  2. Goedkeuring verslag ALV, 29 mei 2017
  3. Vaststellen kandidaatstellingscommissie
  4. Begroting gemeenteraadsverkiezingen 2018
  5. Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018
  6. Website en andere sociale media
  7. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, commissie PHS
  8. Rondvraag, wat verder ter tafel komt
  9. Sluiting

  

Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 september 2017