Dit schreef het Brabants Dagblad over ons idee

Nieuw pleidooi voor oude afslag

‘Verkeer van en naar de rijksweg A2 wurmt zich door Boxtel heen’

DE BOXTELSE AFSLAG PETERS HOEK (RECHTSBOVEN) GING IN 1995 DICHT OMDAT IN 1996 DE N2 WERD OMGEVORMD TOT RIJKSWEG A2. HEEMKUNDE BOXTEL

Het heropenen van de afslag Peters Hoek op de rijksweg A2 zou Boxtel in ieder geval deels kunnen verlossen van de al maar toenemende verkeersdruk in het centrum. Die overtuiging heeft althans de raadsfractie PvdA/GroenLinks. Ook al is deze afslag alweer bijna 25 jaar dicht.

TON ROOMS

,,Door de twee afslagen aan de relatieve buitenkant van het dorp, wurmt verkeer van en naar de rijksweg zich door Boxtel heen”, aldus Anja van den Einden (PvdA/GL). ,,En dat is op te lossen met een extra afslag”, is de fractie van mening. De laatste keer dat het idee voor het heropenen van afslag Peters Hoek, ter hoogte van de Schijndelsedijk, serieus werd genoemd, was vorig jaar in het verkiezingsprogramma van de fractie PvdA/GL. Bij de passage op papier is het daarna gebleven. In het verleden, toen de plannen voor de verbreding van de rijksweg A2 bij Boxtel – van vier naar zes rijbanen – concreet werden, en uiteindelijk in 2010 waren gerealiseerd, sprak het gemeentebestuur ook al eens de wens uit voor heropening. Rijkswaterstaat wilde daar niet aan. ,,Twee afritten voor Boxtel voldoet aan de richtlijnen”, aldus de dienst destijds over de doorstroom van het Boxtelse verkeer.

Van den Einden heeft de moed nog niet helemaal opgegeven: ,,Wij zullen het de komende tijd tijdens de verdere discussie over de verkeersproblematiek weer naar voren brengen. Zeker als de parallelweg langs de A2 onhaalbaar zal blijken.” Die parallelweg ziet het gemeentebestuur namelijk als de oplossing voor de verkeersproblematiek.

pagina 2: Parallelweg of tóch die afslag?

Parallelweg of tóch die afslag?

Verkeersdruk op centrum

DE KEULSEBAAN VERLOSTE BOXTEL VAN HET VRACHTVERKEER DAT DOOR DE KERN RICHTING BEDRIJVENTERREIN LADONK REED. FOTO JAN ZANDEE

Het verdwijnen van de afslag Peters Hoek bij Boxtel, op rijksweg A2, wordt ook wel gezien als een historische vergissing. En nu, bijna 25 jaar later, ook nog steeds als één van de oorzaken van de verkeersproblematiek in Boxtel.

Door TON ROOMS

Heropenen van afslag Peters Hoek op rijksweg A2 zou Boxtel deels kunnen verlossen van de verkeersdruk in het centrum, zo stelt PvdA/GroenLinks. Ook al is de afslag al een kleine 25 jaar dicht. Boxtelaar Jan Vorstenbosch kan zich er nóg aan storen. Aan het gemak waarmee het toenmalige gemeentebestuur destijds toegaf aan de wens van Rijkswaterstaat om een einde te maken aan de afslag Peters Hoek, op de weg tussen Den Bosch en Eindhoven. Toen was het nog de N2, met liefst twaalf verkeerslichten, en de weg stond ruim 25 jaar geleden op de nominatie te worden opgekrikt tot A2.

Dat plan kreeg in 1996 zijn beslag, twaalf maanden eerder ging Peters Hoek al op slot en verdween dus ook een van de belangrijkste ‘poorten’ voor Boxtelaren om het dorp per auto te verlaten of te bereiken.

Weinig daadkracht

Vorstenbosch, al jaren hoogst geïnteresseerd in de plaatselijke verkeersproblemen, wijt het aan bestuurlijke kracht. ,,Best slikte de plannen van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld niet zomaar. Met als gevolg dat de weg ter hoogte van die plaats verdiept is aangelegd. Boxtel miste die daadkracht.” Dirk van Zuidam was in die tijd raadslid namens de VVD. Samen met de roemruchte onlangs overleden politicus Jan Geerts uit Gemonde, ijverde Van Zuidam voor openhouden van Peters Hoek. Het tweetal voorzag in de toekomst problemen met de verkeersafwikkeling door het verdwijnen van de afslag. Hun motie werd echter door de gemeenteraad van tafel geveegd. Van Zuidam, later wethouder, daarover: ,,Er lag een deal met Rijkswaterstaat. Als Boxtel akkoord zou gaan, werd flink meebetaald aan de realisatie van de Keulsebaan.” De aanleg van díe weg speelde in dezelfde periode, de nieuwe A2 werd in april 1996 in gebruik genomen, de Keulsebaan een halfjaar eerder. Die laatste verloste Boxtel van het vrachtverkeer richting bedrijventerrein Ladonk, dwars door het centrum. De nieuwe A2, en vooral het einde van Peters Hoek, bezorgden het dorp juist méér verkeer op de belangrijkste ontsluitingsweg: de noordzuid-as.

De verkeersdruk in Boxtel is toegenomen en vraagt nu om nieuwe maatregelen. Eén van de plannen, vastgelegd in MOVE31, is de realisatie van een parallelweg langs de A2, tussen de beide ‘afslagen Boxtel’ die zijn overgebleven.

Het college richt zich vooral daarop, ook omdat een derde afrit van de A2 eerder als kansloos is beoordeeld. ,,Er is een verkenning geweest op het gebied van verkeer. Die wordt verder uitgewerkt en dan komen ook ligging en inpassing aan bod.” Dat de parallelweg de noordzuid-verbinding door Boxtel zal ontlasten, daarvan is het college overtuigd. ,,Alleen die weg kan een goede verkeersafwikkeling op termijn waarborgen. Andere alternatieven zijn er in feite niet.”

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 augustus 2019