Fractieprofiel

Het profiel van de fractie van PvdAGroenLinks Boxtel

 1. De fractie bestaat uit leden die affiniteit hebben met de politieke inzet van de landelijke partijen PvdA en GroenLinks, de grondslagen van (een van) beide partijen onderschrijven en lid zijn.
 1. De fractie is divers en daarmee klaar om een voor PvdAGroenlinks belangrijke politieke klus te klaren in Boxtel 2018-2022
 1. In de komende raadsperiode 2018-2022 richt de fractie (raadsleden en steunfractieleden) zich met name op de volgende politieke thema’s:
 • Economie en duurzaamheid.
 • Het veiligheidsbeleid, met accent op sociaal maatschappelijke initiatieven in de wijken, liever dan op controle en repressie.
 • Wijkontwikkeling en versterking van de sociale samenhang in de wijken.
 • Bestuurlijke vernieuwing en lokale democratie.
 • Stimulering van de inzet van vrijwilligers als dé manier om te participeren aan en (voor mensen uit andere landen) te integreren in de Boxtelse samenleving. En: versterking van de ondersteuningsstructuur van vrijwilligers.
 • Woonbeleid als sleutel tot inrichting van de samenleving.
 • PHS (programma hoogfrequent spoor): het ingezette beleid uitvoeren en eindelijk doorpakken.
 • Duurzaamheid en afvalbeleid.
 • Actieve aanpak van de armoede in Boxtel (de doelgroep beter in beeld, lange termijn investering met intensieve begeleiding). PvdAGroenlinks wil “er naast staan”.

Profiel kandidaat

Een kandidaat voor PvdAGroenlinks:

 1. Is begaan met en voelt zich betrokken bij de Boxtelse samenleving. Heeft zin om met plezier eraan mee te werken van de gemeente Boxtel een nog betere plaats te maken voor goed wonen, leven en werken
 2. Beschouwt politiek als een kans iets te doen voor de samenleving en als een kans om zichzelf verder te ontwikkelen. En vindt daarom een actieve bijdrage aan de plaatselijke politiek boeiend, leerzaam en leuk.
 3. Beschikt over contacten en netwerken in Boxtel, of is in staat tot het vormen van netwerken en bondgenootschappen
 4. Kan luisteren naar inwoners, neemt inwoners serieus, en kan een politieke vertaalslag maken
 5. Moet kritisch en een beetje eigenwijs zijn
 6. Heeft affiniteit met politiek in het algemeen en de genoemde thema’s in het fractieprofiel. en voert eventueel argumenten aan voor andere thema’s
 7. Vindt het boeiend om deel te nemen aan het politieke debat; ook in de raadszaal
 8. Heeft een proactieve manier van optreden en is in staat mee te werken aan de opbouw en versterking van de (steun) fractie als team. Humor helpt.
 9. Is bereid het trainingsprogramma van de griffie voor nieuwe raadsleden te volgen en nadere scholing op politiek relevante onderwerpen.

Profiel lijsttrekker

 1. De lijsttrekker is als politiek leider het gezicht van de fractie en de PvdA GroenLinks in Boxtel, en is aanspreekbaar als politiek verantwoordelijke.
 1. De lijsttrekker overlegt en onderhandelt strategisch en effectief met de andere fracties in de gemeenteraad.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 september 2017