Motie duurzaamheidsagenda

MOTIE Duurzaamheidsagenda 2017-2022

 

De gemeenteraad van Boxtel, bijeen in haar vergadering van 30 oktober 2018,

Overwegende dat,

 

  • De Duurzaamheidsagenda 2017-2022 een ambitieuze en complexe uitdaging is waar we allemaal “voor staan”

 

  • De Raadsinformatiebrief van 24 oktober j.l. laat zien dat achter de schermen en met partijen aan de meeste actiepunten wordt gewerkt

 

  • Desondanks de indruk bestaat dat de duurzaamheidsagenda onvoldoende leeft onder de inwoners, de ambtelijke organisatie en ook voor de gemeenteraad; en dat het tempo en de communicatie achter blijft

 

  • Alle inwoners geraakt gaan worden door veel van de 69 acties, bijvoorbeeld rondom klimaat en energiebesparing, en er daarom meer communicatie, informatie en focus op de actie’s moet komen

 

  • De burgerparticipatie van o.a. de betrokken (vrijwilligers)organisaties een belangrijke rol speelt bij de uitvoering en behalen van de resultaten, waaronder ook de groepen en vrijwilligers die hebben geholpen bij de totstandkoming van de agenda

 

  • Om deze overwegingen een plan voor de Interne en Externe Communicatie (actiepunt 62) dringend gewenst is

 

 

Roept het College op,

 

Het tempo in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda op te voeren, te focussen op de informatie aan inwoners en met adequate communicatie ervoor te zorgen dat de Duurzaamheidsagenda meer gaat leven in Boxtel bij alle betrokken partijen

 

 

 

PvdA GroenLinks

Anja van den Einden

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 oktober 2018