Motie grondpolitiek

De gemeenteraad van Boxtel, bijeen in haar vergadering van 24 oktober 2017,

OVERWEGENDE DAT

* De cijfers van de Woonvisie (opgave 1475 woningen voor de komende jaren, 145 per jaar) dwingen tot actie.

* De actuele en dringende behoefte van bijzondere bewonersgroepen van Boxtel zoals starters en senioren wijzen op een grote urgentie terwijl het zoeken is naar bouwlocaties.

* Er partners zijn zoals bijvoorbeeld Ouderen in Regie of aanwijsbare specifieke verkooppartijen zoals in Liempde, die oog hebben voor het algemeen belang en dus een redelijke opstelling innemen om te komen tot adequate en kansrijke bouw- plannen of locaties.

* Het College van B&W gebonden is aan een besluit tot een passieve grondpolitiek.

* De gemeente met deze voor Boxtel belangrijke partijen, en ook andere particulieren of stichtingen niet afdoend in gesprek kan over de aankoop van specifiek overzichtelijke kavels.

* Het niet de bedoeling kan zijn dat een – onder een bepaald (financieel / economisch) gesternte genomen – besluit een blok aan het been is in tijden dat een omgekeerde politiek mogelijk en nodig is.

ROEPT HET COLLEGE OP

met een voorstel of aanpak naar de raad te komen om over te kunnen gaan tot grondaankopen indien wenselijk; of op zo’n kort mogelijke termijn de noodzakelijk te zetten stappen voor een actieve grondpolitiek in kaart te brengen en een voorstel daartoe aan de raad voor te leggen.

PvdA GroenLinks Anja van den Einden + Nico Bulter

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 oktober 2017