Motie Move 31

 

Motie

 

Planning MOVE ’31

 

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2018,
overwegende dat:

 

  • in de huidige planning van MOVE ’31 participatie en inspraak van inwoners/klankbordgroepen pas volgt na het voorlopige besluit van de gemeenteraad;
  • participatie en inspraak van inwoners/klankbordgroepen van groot belang is voor de gemeenteraad;
  • participatie en inspraak van inwoners/klankbordgroepen daarom plaats dient te vinden voordat de gemeenteraad het voorlopige besluit neemt;

verzoekt het college:

  • om de planning van MOVE ‘31 als volgt aan te passen:
  1. Participatie/ inspraak van onder andere klankbordgroepen
  2. Voorlopig besluit gemeenteraad
  3. Aanpassingen n.a.v. inbreng en ontwikkelingen
  4. Definitief besluit MOVE ’31

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Boxtel, 30/10/2018

Namens de fracties van

 

BALANS
CDA

PvdA/GroenLinks

VVD

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 oktober 2018