Motie Oosterhof

 

 

MOTIE Winkelcentrum Oosterhof

 

De gemeenteraad van Boxtel, bijeen in haar vergadering van 23 oktober 2018,

 

 

Overwegende dat,

 

  • Er gezien de meest recente publicaties en ontwikkelingen rondom het Winkelcentrum Oosterhof nu stappen lijken te worden gezet richting de renovatie van het winkelcentrum

 

  • De renovatie al jaren een slepende zaak is waarbij het geduld en het ondernemerschap van de winkeliers danig op de proef is gesteld

 

  • De zorg om deze situatie breed wordt gedeeld in de Raad, en de recente publiekelijke oproep van (de woordvoerder van) Inbox perfect verwoordt dat deze situatie onhoudbaar is en geen verder uitstel duldt

 

  • De Raad in zijn geheel aan zet is om in het bijzonder de bezoekers en ondernemers van Winkelcentrum Oosterhof unaniem steun in de rug te bieden

 

 

 

Roept het College op,

 

Om geen langer uitstel te dulden en met alle partijen zo spoedig mogelijk, in 2019 over te gaan tot de renovatie van Winkelcentrum Oosterhof

 

 

 

PvdA GroenLinks

Anja van den Einden

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 oktober 2018