Schaliegas

  1. In het Regeerakkoord staat dat er geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven voor gaswinning onder land. Zijn er überhaupt nieuwe velden waarvoor nog geen vergunning is afgegeven; met andere woorden: is het geen lege huls?

Antwoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat we geen nieuwe opsporingsvergunningen meer zullen verlenen voor gaswinning op land. Of er buiten de verleende opsporingsvergunningen nog interessante gasvelden zijn, weten we niet met zekerheid en zullen we nu dus ook nooit meer weten. In meer dan 50% van de gebieden in Nederland  is echter nog geen vergunning afgegeven en is niet naar gas geboord. Daarom zou ik de afspraak in het regeerakkoord zeker geen lege huls willen noemen. Duidelijk is ook dat geen opsporingsvergunning meer zal worden verleend voor de opsporing van schaliegas.

 

Zoals ik heb toegezegd tijdens ons debat van 14 november over de gaswinning boven Schiermonnikoog, zal ik op korte termijn een kaartje waarop staat aangegeven in welke gebieden geen mijnbouw meer zal plaatsvinden met  toelichting aan uw Kamer toesturen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

15 december 2017