Tunnelvisie Baroniestraat

Ongewenste tunnelvisie

In het Brabants Dagblad van zaterdag 3 februari pleit Ton Jonkers, kandidaat-raadslid op de lijst van Balans, voor het aanpassen van de geplande fietstunnel onder de spoorovergang Tongeren. Ook autoverkeer zou er een deel van de dag doorheen moeten kunnen. Met als resultaat dat de Baroniestraat tot in lengte van jaren te maken houdt met de overlast van veel doorgaand autoverkeer. Een ongewenste situatie. Inmiddels heeft PvdA/GroenLinks er in het verkiezingsprogramma voor gepleit nog voor de sluiting van de huidige overweg het verkeersprobleem Baroniestraat aan te pakken.

We leven in een democratisch bestel. Het staat ieder vrij zijn of haar mening onder woorden te brengen. Ook de privé-persoon Jonkers. Maar hij is meer dan dat. Namelijk kandidaat-raadslid voor de lijst Balans. Een kandidaat-raadslid dat de door de meerderheid van de gemeenteraad gekozen oplossing bij Tongeren (fietstunnel) opnieuw ter discussie stelt. Anderhalve maand voor de verkiezingen. Sterker nog. Hij brengt het niet alleen ter sprake, maar suggereert dat het democratisch genomen besluit zo maar kan worden teruggedraaid met de opmerking: ‘Ongeveer de helft is voorstander van de fietstunnel die nu onder het spoor is gepland, de rest wil daar ook auto’s doorheen laten rijden.’ Wij van PvdA/GroenLinks vinden dat het niet aangaat democratisch genomen besluiten opnieuw ter discussie te stellen

Feit blijft  dat met name in de ochtend en het eind van de middag een groot aantal auto’s zich door de smalle Baroniestraat moet persen, met als gevolg lange files wachtend voor de verkeerslichten, het lawaai van draaiende motoren, concentratie van fijnstof, luchtvervuiling en risico’s voor de volksgezondheid. Daar moet snel iets aan gebeuren

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 februari 2018