Vion

Als het aan Van den Einden ligt  sluit Vion meteen, maar ze ziet ook wel in dat een dergelijk drastisch besluit niet snel is te verwezenlijken. ,,Laat ons daarom een punt zetten. Zo ergens over vijftien, twintig jaar.”

Vion is in Boxtel nadrukkelijk aanwezig. Geuroverlast, veel vrachtverkeer, discussie over vergunningen spelen mee bij een bedrijf dat zich voor een belangrijk deel bezig houdt met de slacht voor export naar het buitenland.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 juni 2020