Vragen fietsveiligheid

Aan: College van B&W Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 37 RvO Fietsveiligheid Boxtel Boxtel, 31 januari 2019

Geacht College,

PvdAGroenLinks vindt het al lange tijd om meerdere redenen van belang om het gebruik van de fiets in het dagelijkse verkeer te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde daartoe is het realiseren van veiligheid, om een veilige deelname aan het verkeer mogelijk te maken. Boxtel kent in verhouding tot omliggende gemeenten Vught, Best, Oisterwijk, Sint Michielsgestel en Oirschot het hoogste aantal kilometers weg met 50 km/u zonder gescheiden fietspad (suggestiestroken van 1.25 cm of minder). Denk aan de Baroniestraat, de Europalaan, de Parallelweg Zuid. Er zijn overigens ook 30 km wegen zonder gescheiden fietspad. Zie www.boxtel.fietsersbond.nl Dat vormt ons inziens voor Boxtel een extra risico met het oog op de veiligheid van de fietser.

1. Bent u het met ons eens dat het hoge aantal kilometers 50 km weg zonder gescheiden fietspad voor Boxtel een extra risico vormt?

2. Om de veiligheid te vergroten is het noodzakelijk langs 50 km wegen afzonderlijke fietspaden aan te leggen. Bent u het daarmee eens? Welk meerjarenbeleid hebt u voor ogen om dit te realiseren?

3. Eveneens om de veiligheid te vergroten is het noodzakelijk zoveel mogelijk 30 km wegen te realiseren: “30 km is de nieuwe 50 km”. Bij 50 km wegen is oversteken van kinderen een veel groter risico dan bij 30 km wegen. Denk aan de Baroniestraat. Bent u het daarmee eens? Welke meerjarenbeleid hebt u voor ogen om dit – zoveel mogelijk 30 km wegen – te realiseren?

Tegen de achtergrond van fietsveiligheid leggen we u ook de volgende vragen voor:

1. Hoeveel ongevallen, waarbij fietsers betrokken waren, zijn er in de gemeente Boxtel geregistreerd in 2015, 2016 en 2017?

2. Is het juist dat fietsongevallen slechter worden geregistreerd dan ongevallen met automobilisten en voetgangers? Is duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt? Is vervolgens de veronderstelling juist dat er meer ongevallen met fietsers plaatsvinden dan uit de cijfers duidelijk wordt?

3. Is er op basis van de geregistreerde ongevallen met fietsers een trend waarneembaar – in de zin van af- of toename?

Graag zien wij beantwoording van de vragen tegemoet, met vriendelijke groet, fractie PvdAGroenlinks Anja van den Einden

Vaardigheden

Gepubliceerd op

14 maart 2019