Vragen over Oosterhof

VRAGENHALFUUR

27 november 2017

 

PvdA GL

 

De voortgang renovatie winkelcentrum Oosterhof zit momenteel volledig op slot. Dat is frustrerend voor alle betrokkenen, met name de winkeliers en de vele bezoekers. Er moet wat betreft de PvdA GL nu gehandeld worden.

  1. Is het college bereid om actief alle partijen bij elkaar te brengen voor een intensief traject van overleg om binnen afzienbare tijd tot resultaat te komen?

2 In het antwoord van het college d.d. 17 oktober j.l. staat vermeld dat het renovatieplan moet plaatsvinden binnen de bestaande grenzen: “Wij zijn van mening dat de herstructurering niet zou moeten leiden tot een uitbreiding zoals door u voorzien op de locatie Oosterhof”. De detailhandelsvisie daarentegen laat de mogelijkheid van uitbreiding in winkelruimte toe. Vraag: spreekt u zichzelf niet tegen?

3  De inwoners van Oost willen een goed en modern winkelcentrum. Oosterhof is naast een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen ook een ontmoetingscentrum geworden. Is dit niet hét moment om de inwoners van Oost daadwerkelijk te betrekken bij het proces dat moet leiden tot een renovatieplan van Oosterhof?

4 Het winkelcentrum is ook een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk geworden. Valt het niet te overwegen en te onderzoeken met de gesprekspartners of er mogelijkheid is een gezellig trefpunt in te richten in het winkelcentrum; daar ruimte voor te creëren in een eventuele toekomstige gewijzigde bezetting van het centrum?

Anja van den Einden

Nico Bulter

 

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27 november 2017