Onze 10 kernpunten

Wij als PvdA-GroenLinks willen duidelijk zijn in waar we voor staan.

Onze 10 kernpunten:

 

1. Betaalbaar wonen, een inhaalslag!

2. Gezonde financiën, extra geld uit Den Haag!

3. Eén goede verkeersontsluiting Ladonk met A2, geen VLK!

4. Concreet stappenplan aanpak klimaatverandering!

5. Behoud gemeenschapsvoorzieningen en verbindende evenementen!

6. Afbakening tussen de zorgwetten weg. Efficiënte en menselijke aanpak!

7. Neem inspraak inwoners serieus!

8. Stressvrij en ontspannen fietsen voor iedereen!

9. De overlast van Vion aanpakken!

10. Respect voor onze groene longen: De Kampina!

In andere talen: