.

Vion, het is mooi geweest

PvdA/GroenLinks is er helemaal klaar mee. Nederlands grootste slachterij Vion past niet meer in het duurzame Boxtel en moet  op termijn verdwijnen. De tijd is er rijp voor. Versneld door de Corona-crisis is er nationaal en internationaal een verandering in gang gezet die niet meer is te stoppen. Het moet anders met de vleesindustrie. Duurzamer, minder. En het moet anders met de slachterijen. Miljoenen varkens slachten met goedkope uitzendkrachten uit Oost-Europa is niet meer van deze tijd. Miljoenen varkens slachten waarvan het vlees voornamelijk naar het buitenland wordt geexporteerd, evenmin.

In Duitsland is nu een eerste grote stap gezet die wat ons betreft in Nederland navolging zou verdienen. Als het Duitse parlement instemt met het voorstel van de regering mogen slachterijen alleen nog maar vast personeel in dienst hebben. De Duitse werkgevers zien natuurlijk meteen weer allerlei beren op de weg, maar de regering is heel serieus.

Lees hier het artikel daarover uit NRC Handelsblad

Raadslid Anja van den Einden liet daar in de raadsvergadering van juni geen misverstand over bestaan. Zij was ook aanwezig bij de actie op die bloedhete vrijdagmiddag 26 juni bij de slachterij. Enige tientallen actievoerders onder de noemer Sluit Vion maakten daar duidelijk dat er wat hen betreft een einde komt aan het bestaan van Vion. Een actie die bepaald niet onopgemerkt bleef getuige de vele publiciteit die er landelijk loskwam.

Zie hier hoeveel aandacht de acties tegen Vion inmiddels heeft getrokken. 

Lees ook dit artikel uit het Brabants Dagblad waarom de burgemeester van Oss zich met Vion in Boxtel bemoeit

PvdAGroenlinks springlevend

Een paar maanden geleden is PvdA/GroenLinks Boxtel de weg naar de toekomst ingeslagen. Een oproep om nieuw elan heeft verheugend veel succes gehad. Op 29 augustus is er een ledenvergadering, die vooral in het teken van die toekomst staat. PvdA/GroenLlinks wil weer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zet in op minimaal drie zetels. Op dit moment hebben zich al negen mensen beschikbaaar gesteld met wie de kandidatencommissie in gesprek gaat.

Ook is inmiddels een nieuw campagneteam van start gegaan. Jan Juffermans, Dorothe Valentijn en Frans van der Aa nemen die rol op zich en zijn zeer geinteresseerd in goede ideeen voor een progressieve toekomst voor Boxtel.

 

Deelauto's een sympathiek idee

In Boxtel wordt binnenkort gestart met de invoering van elektronische deelauto’s. Er komen om te beginnen twee deelauto’s te staan bij het gemeentehuis, in samenwerking met de organisatie “Onze auto”. PvdA/GroenLinks vindt dit een initiatief dat grote ondersteuning verdient.

Lees hier alles over het project

 

Mooie actie zonnepanelen

Alle eigenaren van woningen in Boxtel hebben een dezer dag een brief ontvangen van de gemeente. Daarin staat de mogelijkheid om mee te doen aan een gezamenlijke actie voor de inkoop van zonnepanelen. PvdA/GroenLinks in Boxtel is bijzonder gecharmeerd van dit initiatief. Wij willen iedereen aanbevelen om daar serieus naar te kijken. Door gezamenlijke inkoop is er de mogelijkheid om voor een aantrekkelijke prijs panelen aan te schaffen. En uiteraard is er ook de mogelijkheid om om tegen aantrekkelijke voorwaarden een duurzaamheidslening af te sluiten.
Voor meer informatie: www.boxtel.nl/nieuws/gezamenlijke-inkoopactie-zonnepanelen

Red de zandpaden

In Brabant bestaan nog zandpaden en zandwegen die er al in de prehistorie lagen,
waar later de Romeinen gebruik van maakten, waar in de Middeleeuwen handelslui
en pelgrims overheen trokken en waarover legers passeerden. Maar waarvoor ze ook
gebruikt zijn, altijd staat een zandpad voor verbinding tussen gemeenschappen, zowel
letterlijk als figuurlijk: zandpaden en zandwegen verbinden de Brabantse mens.
In menig gemeente, waaronder Boxtel, zijn er plannen om zandpaden te verharden. Geen goed idee, vindt PvdA/GroenLinks Boxtel. Wij willen dan ook graag de aandacht vestigen op de activiteiten van de Brabantse Hoeders.
Naast de cultuurhistorische waarden zorgen zandpaden voor ecologische verbindingen
tussen natuurgebieden. Ze maken deel uit van het natuurlijk leefgebied van wat leeft en
bloeit. Zo nemen patrijzen er zandbaden, liggen reptielen er in de zon en kan bijvoorbeeld
de loopkever een zandpad veel makkelijker oversteken dan een verharde weg.
Wat kunnen we in Brabant doen om zandpaden te beschermen en te bewaren voor
de toekomst? Met het oog daarop hebben de Brabantse Hoeders de Brabantse
Milieufederatie gevraagd deze handreiking te maken.
Lees alles over de historie en de achtergronden via deze link: zandpad-bmf

Wij stellen de mens centraal dus

Discussieer mee?