PvdA-GroenLinks Boxtel wil het vraagstuk van de arbeidsmigranten in Boxtel in een landelijk perspectief plaatsen. Daarom hielden we een werkoverleg met raadsleden uit de omgeving, statenlid Laura van Hazendonk en Tweede kamerlid Mariëtte Patijn.

Interessant te zien is dat iedere gemeente de complexiteit van de kwestie verschillend aanvliegt en dat er verschillende resultaten zijn. Zoals in Roosendaal waar een project probleemloos verliep,  met kaderstelling vanuit de Raad door een Verordening tegen huisvesting door particulieren (huisjesmelkers). De koppeling aan arbeidscontract werd helaas niet ongedaan.

Mariëtte Patijn was de dag hiervoor in de uitzending bij BNR en lanceerde het plan om Flexcontracten terug te dringen en om te zetten in vaste contracten, voor 85% en ze pleit voor een brede aanpak van arbeidsmigratie.

Een inlener is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker onder diens leiding en toezicht, in het kader van een uitzend- of detacheringsovereenkomst, werkzaamheden laat uitvoeren. Het is duidelijk dat de inleners de echte verantwoordelijken voor de penibele omstandigheden waar arbeidsmigranten in kunnen verkeren.