Uitbreiding vuurwerkvrije zones of een feestelijk openbaar vuurwerk

Uitbreiding vuurwerkvrije zones of een feestelijk openbaar vuurwerk

PvdA-GroenLinks had al vanwege vuurwerkstress een motie voorbereid. De geluidsoverlast voor mens en huisdier, materiele schade en schoonmaakkosten waren nl. ondanks het landelijke vuurwerkverbod van 2020/2021 toegenomen. Bovendien maken we ons zorgen over de...
Vragen aan College over aanhoudende overlast Vion

Vragen aan College over aanhoudende overlast Vion

We horen dat de Klankbordgroep rondom de overlast van Vion ontevreden is over de behaalde resultaten. Inwoners constateren nog steeds veel stankoverlast. Geluidsoverlast is reeds geruime tijd manifest. Bovendien zijn er meer slepende kwesties. Vandaar dat dit...
PvdA-GroenLinks stemt niet in met draconische bezuinigingen voor Boxtel

PvdA-GroenLinks stemt niet in met draconische bezuinigingen voor Boxtel

De bezuinigingen, vooral op sociaal domein is voor PvdA-GroenLinks onbespreekbaar. PvdA-GroenLinks stelde daarom een alternatieve begroting voor, zie het onderstaande amendement. De OZB verhoging en onze voorgestelde bezuiniging op MGD waren helaas onbespreekbaar. Men...