De bezuinigingen, vooral op sociaal domein is voor PvdA-GroenLinks onbespreekbaar. PvdA-GroenLinks stelde daarom een alternatieve begroting voor, zie het onderstaande amendement. De OZB verhoging en onze voorgestelde bezuiniging op MGD waren helaas onbespreekbaar. Men vond er goede punten tussen zitten, maar helaas was er geen ruimte voor debat. Men kapte alles zonder uitleg af. Wij stemden uiteindelijk tegen deze begroting van het college. Ook CDA, SP en D66 stemden tegen. Een teleurstelling voor ons en een harde dobber voor de inwoners die te maken krijgen met de strenge aanpak.

Amendement “Veerkrachtig Boxtel” bij de kerntakendekking 

Constaterende dat de huidige bezuinigingsvoorstellen leiden tot een uitholling van onze veerkracht. De kwetsbaren worden geraakt door deze bezuinigingen en de draagkrachtigen in onze gemeente dragen niets extra´s bij. 

Overwegende dat Boxtel, denkend aan people and planet, veerkrachtig blijft.

En besluit als volgt bijgaande veerkrachtige oplossingen in te zetten voor de kerntakendekking: met onderstaande aanpassingen en OZB verhoging komen we tot een veerkrachtig Boxtel met een positief saldo.

Voorgenomen investering in te trekken:

  • MGD, 12 ipv 50 extra fte dat is een besparing van 1,4 mln

 Dekking en baten te vinden via de posten

  • OZB, verhoging van min. 20%, dwz 70,- per huishouden, in totaal extra 1,5 mln
  • volgnr 2 opbrengst zonneweiden al in 2023 2 ton
  • de vervuiler betaalt  extra inkomsten vanaf 2023 (afvalstoffenheffing)
  • volgnr 15 pas 1 jaar later opbrengst van inzet van powerfull ageing
  • verhoging parkeergelden minimaal tot dekkend
  • meer geld via Den Haag via Raden in verzet en burgemeester .
  • volgnr 12 geen cadeaubon bij terugbrengen van hulpmiddelen, lenen is niet krijgen.

 Niet te bezuinigen op

  • Nr 1 en 2 klimaatadaptatie en energietransitie
  • Nr 4, 5 en 6 maatschappelijk werk
  • Nr 7,8, en 9 jeugdzorg
  • Nr 10 en 13 WMO hulpmiddelen
  • Nr 14 tegemoetkoming grote schoonmaak
  • Nr 16, 17 en 18 WMO begeleiding
  • Nr 19 inkomensvoorziening extra poortselectie
  • Nr 22 minima ondersteuning
  • Nr 23 Klijnsma Gelden 
  • Nr 25 lokaal onderwijsbeleid
  • Nr 27 leerplicht afschaffen TOM-trajecten
  • Nr 33, 34 en 35 openbaar groen
  • Nr 39 beheersbudgetten niet korten en geen verkoop o.a. Sparrenrijk ed.
  • Nr 40 geen verwijdering openbare afvalbakken
  • Nr 45 behoud maandelijkse uitkalender
  • Nr 47 behoud brede regeling combinatiefuncties voor sport
  • Nr 50 geen afschaffing gemeentepagina

Minder te bezuinigen op

  • Nr 20 inkomensvoorziening halveren tot 1 ton

Meer te bezuinigen op

  • Nr 3 plattelandsvernieuwing 0,5 ton meer
  • toerisme te laten vervallen 

Meevallers niet alleen in de reserves te stoppen, maar de bijbehorende bezuiniging teniet te doen. slechts een deel mag terugvloeien naar de  reserves

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Boxtel, 2 november 2021

Fractie PvdAGroenLinks Boxtel

 

Mirjam Bemelmans

Miek Nooijen