In de gemeente Boxtel hebben op 22 november j.l. 2.944 inwoners hun stem gegeven aan
PvdA-GroenLinks (14.6%). Dat is een mooi resultaat.
Ter vergelijking: in 2021 een score van 1.823 stemmen (9.3%), in 2017 in totaal 2.518
(13.5%), en in 2012 in totaal 4.486 (26.4%).

De samenwerking van onze beide partijen, in Boxtel inmiddels ingeburgerd maar op
landelijk niveau nieuw, heeft zijn vruchten afgeworpen.
Tegelijkertijd valt de uitslag zwaar. In Boxtel heeft meer dan 25% van de inwoners hun stem
gegeven aan de PVV. We zijn er blijkbaar niet in geslaagd verbinding te leggen met die grote
groep kiezers.

Met veel Nederlanders zijn we bezorgd over de gevolgen van deze verkiezingen. Zal het
lukken een stabiel kabinet te formeren? Hoe geloofwaardig is de PVV om bestuurlijke
verantwoordelijkheid te dragen, terwijl deze partij rabiaat discriminerende opvattingen
huldigt en anti-grondwettelijke voorstellen heeft staan in zijn verkiezingsprogramma?

Veel mensen hebben zich de laatste dagen afgevraagd of ze hier nog thuis zijn. Of ze nog
wel écht welkom zijn in hun eigen land. Tegen die mensen zeggen wij: je hoort erbij, je doet
ertoe, je bent hier thuis.

Conclusie: de noodzaak van een verenigd links is groter dan ooit. Want veel mensen zijn toe
aan een ander geluid en aan een andere koers. Aan een groener, socialer, en eerlijker
Nederland. Wij zullen alles op alles zetten om dat de komende periode dichterbij te
brengen.

Bestuur en fractie PvdA-GroenLinks Boxtel