PvdA-GroenLinks had al vanwege vuurwerkstress een motie voorbereid. De geluidsoverlast voor mens en huisdier, materiele schade en schoonmaakkosten waren nl. ondanks het landelijke vuurwerkverbod van 2020/2021 toegenomen. Bovendien maken we ons zorgen over de hoeveelheid fijnstof en CO2-vervuiling. Eind november kwam er eindelijk duidelijkheid over een landelijke vuurwerkverbod. Daarna hebben we samen met D66 en SP de motie aangepast en alvast ingediend voor oud en nieuw 22/23. We vroegen voor uitbreiding van de vuurwerkvrije zones of een openbare vuurwerkshow.

De meeste partijen waren enthousiast over het eventueel aanpassen van onze oude traditie. Ze stelden wel vragen over handhaafbaarheid en omliggende gemeentes en ‘korte lontjes’ van inwoners. Dit heeft tot gevolg dat de portefeuillehouder, de burgemeester, voor juli de mogelijkheden gaat onderzoeken. Onmiddellijk na de vergadering waren er al reacties van inwoners die een groot feest willen organiseren. Fanatieke vuurwerkafstekers zullen teleurgesteld zijn.