Hoe verder we uit de coronacrisis raken, hoe harder de roep zal zijn om in economisch opzicht weer snel te gaan groeien: méér vliegen, méér vakanties, méér produceren, méér kopen! Met alle negatieve gevolgen voor klimaat, milieu en gelijkheid in de samenleving van dien. Maar biedt de coronacrisis niet juist een uitweg om een rem te zetten op die groei? Hoe ziet een economie eruit die niet stuurt op groei, snelle winst en extractie?

Studenten die nu economie studeren zetten steeds meer vraagtekens bij de in hun lesprogramma’s aangeboden modellen en uitgangspunten voor een economie die alleen op groei gericht is. Kritische vragen worden daarbij niet aangeboden en deze gerichtheid op groei heeft een aantal maatschappelijke zaken in het geheel niet opgelost.

Er zijn duidelijke grenzen aan die groei, zoals we al lang weten, en dit merken we elke dag weer bij het nieuws wat we horen en zien in de media.

In de korte film hierboven hebben wij een interview van 12 minuten opgenomen met Klaas van Egmond. Hij heeft kennis van 30 jaar milieuonderzoek in Nederland in zijn functie als oud-directielid Milieu van het RIVM. Hij is nu nog na zijn pensioen verbonden als hoogleraar bij faculteit Milieukunde van de RUU.

In het interview gaat hij in op hoe onze nieuwe economie zou kunnen (en moeten!) werken.

Tijdens de duurzame week in Boxtel werd deze film vertoond in de raadzaal van het gemeentehuis. Er ontstond een boeiende discussie.

Klimaat en de nieuwe economie zijn niet “links” of “rechts” maar gaan ons allen aan. Hopelijk kunnen wij snel tot nieuwe keuzes komen!