Raven Valentijn

Steunfractielid

 

Mijn naam is Raven Valentijn, ik ben 20 jaar en woon in Boxtel-Oost.

Ik zit nu in het vierde jaar van de studie Milieukunde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een omgevingsdienst zorgt in opdracht voor gemeenten en provincies voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van natuur- en milieuwetgeving. Ook worden adviezen gegeven op basis van trends en ontwikkelingen. Tijdens deze stage heb ik grote interesse gekregen voor plaatselijke politiek.

Ik zou graag, al voor het afronden van mijn studie, een bijdrage willen leveren aan het leefbaar maken en houden van mijn omgeving.