Op 16 augustus j.l. overleed Coen Verbeek op 62jarige leeftijd.

Coen, ‘onze Coen’, zoals het overlijdensbericht zo treffend omschrijft,
was jarenlang bestuurslid en secretaris van PvdA-GroenLinks Boxtel, en
daarmee een actieve drager van onze politieke inzet.

We danken Coen voor zijn grote betrokkenheid en bijdrage.
Moge hij
rusten in vrede.

Namens,
Bestuur PvdA-GroenLinks Boxtel