Boxtel staat voor twee belangrijke opdrachten: verbetering van de mobiliteit én een grote nieuwbouwopgave. PvdA-Groenlinks vraagt aandacht voor een geïntegreerde succesvolle aanpak.

We vragen daarom om de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwbouw rond de Keulsebaan en Eindhovenseweg. Dus ten noorden, oosten, zuiden en / of westen van de rotonde met de Passer zodat ook de verkeersproblematiek efficiënt kan worden aangepakt .

Ten op zichte van plannen bouw in ‘Noord West’ zou het gebied rond de Passer in ieder geval veel logischer zijn. De voordelen zijn:

  • De verbinding met de A2 als uitvalsweg naar naar Den Bosch en Eindhoven is al aanwezig (via de Keulsebaan).
  • Ligt aan de fietssnelroute tussen Eindhoven en Den Bosch
  • De grote supermarkten Aldi, Jumbo, Lidl en ook de Albert Heijn zijn veel beter bereikbaar en dichterbij.
  • Diverse basisscholen zijn goed bereikbaar.
  • Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) ligt op korte afstand.
  • Het centrum van Boxtel is vanuit deze locatie veel beter bereikbaar.
  • Geluidsoverlast zal minder zijn dan van het tweezijdige treinverkeer in de oksel.
  • Geen risico van giftreinen.
  • En geen nieuwe stikstof en CO2-belasting op het toch al uitgeputte natura 2000 gebied de Kampina.

Daarnaast is het vanuit het gebied rondom de Passer het station ook goed bereikbaar. Bouwen rondom de Passer bespaart de kosten van de aanleg van de betwistbare VLK en van de net zo aanvechtbare noordelijke rondweg. De noordelijke rondweg is haast utopisch want onze gemeente zal deze kosten zelf ooit moeten betalen.

Industrieterrein Ladonk kan ook beter bereikbaar worden als gelijktijdig de onderdoorgang Keulsebaan-Boseind wordt verbeterd en de wegen worden verbreed. Dit is bovendien kansrijker omdat verbreding van wegen de voorkeur (uiteindelijk bij de Raad van State) heeft t.a.v. nieuw aan te leggen wegen. Net zoals in Noord-West moet bij de bouw rekening houden met grote bomen, natuur en beekdalen.

Dit is overigens geen nieuwe gebiedsvisie, maar we vragen om de oude inzichten over dit gebied te combineren met de huidige noodzakelijke ruimtelijke oplossingen.

We kijken graag vooruit en verwachten dat het college deze mogelijkheden gaat onderzoeken.