In november jl. is de begroting inclusief bezuinigingen voor 2022 gepresenteerd. PvdA-GroenLinks heeft deze begroting niet goedgekeurd. Een van de bezuinigingen wordt nu zichtbaar. In geheel Boxtel gaan heggen vervangen worden door minder intensief groen of inwoners kunnen een haag adopteren.

Er zit een enkel goed punt in het plan. Zoals de mogelijkheid tot adoptie van een haag of perk door omwonenden. In het beleidsakkoord staat dat omwonenden die zelf hun leefomgeving willen vergroenen worden geholpen door de gemeente. Maar of adoptie op deze wijze de bedoeling is? Het is vervolgens ook een gemiste kans dat omwonenden niet zelf de inrichting mogen bepalen. Ook de vergassing van groenafval via Greentech zal niet meer mogelijk zijn.

Midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis is PvdA-GroenLinks fel tegen de hagen-bezuiniging. Er is juist meer groen noodzakelijk. De argumenten voor groen zijn legio zoals beperken van hittestress, opvangen van hoosbuien, huisvesting voor insecten, vogels en egels, ed..

Daarnaast vraagt PvdA-GroenLinks zich af of alle (vervangings)kosten zijn doorberekend. De grondverbetering voor nieuwe heesters is die bijvoorbeeld meegenomen? PvdA-GroenLinks vreest dat de gemeente per saldo veel geld verliest in plaats van dat er wordt bezuinigd.

De wijken Munsel en In goede Aarde staan bekend om hun (beuken)hagen. Landschapsarchitecten Pauwels en Vermander ontwikkelden een wijk die langer die generaties meegaat. Van heinde en verre zijn landschapsarchitecten en zelfs de toenmalige koningin Beatrix de wijk komen bezichtigen om haar brede beukenhagen. We vragen ook voorzichtig te zijn omdat we de juridische gevolgen niet kunnen overzien want bewoners hebben destijds de huizen gekocht mede vanwege de groene wijk. De aankoopbrochure vermeldde expliciet de beukenhagen. Net zoals bomen de financiële en subjectieve waarde van een huis bepalen, zo zal de hoeveelheid groen ook de waarde van een huis mede bepalen. Daarnaast vrezen we verlies van identiteit van de wijk. De inwoners van Munsel en In goede Aarde bevestigen daarnaast dat ze blij zijn om tussen de groene perken te wonen.

Gesteund door de grote commotie bij woners wil de partij gaan benadrukken dat Boxtelaren groen heel belangrijk vinden. Bovendien is dat ook gebleken bij de onlangs uitgevoerde inventarisatie van de Omgevingsvisie.

PvdA-GroenLinks kiest ervoor om dit moment te pakken om inwoners te betrekken bij groen in de wijk. Toekomstig Boxtel wordt nog leefbaarder met eetbare perken op basis van permacultuur en levend gazon. Permacultuur is het tegenovergestelde van mono-cultuur, dus een mix van soorten die elkaar in een ecologische balans houdt.

Het verwijderen/ vervangen van hagen is ook zo’n tegenstrijdig aanpak in het kader van de klimaatadaptatie. Inwoners worden op alle manieren gestimuleerd om actief mee te werken aan de Tuinvogeltelling, stenen eruit en groen erin met Steenbreek en Tegelwippen, groene sedum daken, wateropvang met extra regentonnen, struiken redden met stichting Struikrovers, Meer bomen nu, vogelhuisjes actie i.v.m. de processierups, Red de egel-actie van Natuurmonumenten,

En tenslotte wijst PvdA-GroenLinks erop dat men op deze schaal heggen niet zomaar mag verwijderen zonder een quick scan onderzoek wet natuurbescherming. Het kan namelijk gevolgen hebben voor de huismus en dat is een beschermde soort. Overtredingen van de Natuurbeschermingswet bedragen €750,- met als aanklacht en oordeel: overtreding van artikel 3.1 lid 2 van de Natuurwet. Die verbiedt het opzettelijk vernielen en weghalen van eieren en nesten. Een strafbaar feit, zeker in het broedseizoen.

Mochten er toch hagen vervangen worden dan is het een uitgelezen kans om de lokale biodiversiteit te verhogen door heesters zoals mini vlinderstruiken, lavendel, winter- en zomerheide, groenblijvende sneeuwbal, viburnum, sedum Herbstfreude, vuurdoorn, brem, skimmia, hulst en groenblijvende dwergmispel als heester of bodembedekker. Op De Kleine Aarde worden deze planten kweekt. De CO2-voetafdruk van transport is minimaal!

PvdA-GroenLinks hield daarom op zaterdag 5 februari een wandel-actie langs de perken van de wijk Munsel en In goede Aarde. Ze plaatsten protestborden o.a. ‘zorg voor meer geld uit Den Haag en spaar deze haag’, ‘de beuk erin’ en ‘verwend nest zoekt haag’.

De actie is snel georganiseerd omdat de raadsvergadering as. dinsdag plaatsvindt en de buurt Munsel en In goede aarde  tijdig geïnformeerd moest worden. Buurtbewoners wordt nl. gevraagd vóór 17 februari te reageren ivm adoptie. Andere wijken zullen overigens snel volgen.

As. dinsdag 8 februari zal PvdA-GroenLinks in de raadsvergadering aandacht vragen voor de waardering van ons groen in tijd van biodiversiteit- en klimaatcrisis.