PvdA-GroenLinks ziet in denkrichtingen 2 en 3 het huidige Boxtel. Binnen denkrichting 2 zien we onvoldoende integrale aanpak en vinden wij dat toerisme en ondernemers op eigen benen kunnen staan. Denkrichting 3 ‘de inclusieve gemeente’ kan wat PvdA-GroenLinks betreft zonder extra kosten door wijkgericht te werken worden gerealiseerd. De kerntakendiscussie vraagt van ons om vooruit te denken. We voegen vanavond daarom een nieuwe denkrichting toe.

We noemen deze Veerkrachtige community

We verkeren in een crisis en die vraagt veerkracht om de huidige problematiek hiervan op te lossen. 

Onze voorzieningen, alles tussen ons gemeentehuis en de inwoners, is eigenlijk een verzameling met veel culturele en sociale rijkdom. Als we in Boxtel culturele en sociale rijkdom op een waardenbalans zouden uitdrukken dan hebben we een groot eigen vermogen en stevige solvabiliteit. Een gedegen waardenbalans is ons uitgangspunt. Duurzaamheid; een ecologisch evenwicht is daarbinnen de basis. We denken overigens wel dat het noodzakelijk is dat we met z’n allen dezelfde definitie rondom duurzaamheid moeten hanteren.

We zullen dieper ingaan op denkrichting 5 Veerkrachtige community.
Voor PvdA-GroenLinks is grond ons gemeenschappelijk eigendom. De grond is dus niet van de projectontwikkelaar, maar van en voor ons en de toekomstige gemeenschap. Wonen heeft een hoge prioriteit. Voor ons is bouwen het vormen van een community. In Boxtel moeten we beginnen met verdichten, dat betekent in de bestaande wijken 10 tot 15% extra bouwen vnl. voor kleine huishoudens en worden leegstaande panden omgevormd tot woonunits. Daarna gaan we pas bouwen in het buitengebied want we willen landbouwgrond blijven benutten voor het verbouwen van ons voedsel en het versterken van de natuur. We bouwen dus aan communities. Voor alle leeftijden zodat er een organische zorggemeenschap ontstaat. We bouwen zodat zzp’ers hun ambacht in de wijk kunnen uitvoeren. Het zien van ‘werk’, ambacht is voor jongeren noodzakelijk om geïnspireerd te raken.
We (ver)bouwen aan multifunctionele buurthuizen met wijkzorg, thuiswerkplekken, kinderopvang in de wijk. We bouwen kleine woningen en appartementen, voor ouderen in dezelfde wijk , bijvoorbeeld in gemeenschappelijke hofjes en terrasflats. In parken kan iedereen relaxen. Bij een goede indeling in de wijk zijn minder mantelzorgers nodig, en de mantelzorgers die er zijn kunnen tussendoor beter opladen. We bouwen met respect voor bestaande bomen. We bouwen aan gemeenteperken met een ecologische beheer waardoor er minder duur onderhoud nodig is en biodiversiteit in onze wijken floreert. We bouwen energieneutraal, klimaatbestendig, waterrobuust en met schone frisse lucht. Integrale duurzaamheid zit in het DNA van Boxtel.

Boxtel is een gemeente waar de fiets en de elektrische fiets het ideale vervoermiddel zijn. We trappen ons gezond. Gezond op weg naar ons werk. Lokaal of in de regio, dan nemen we de trein. Goederen- en giftreinen gaan overigens niet meer door ons centrum. De auto zetten we niet meer op nummer 1 in ons beleid. Ruil- en deelauto’s staan centraal in de wijk. Dus in totaal hebben we minder verkeer en minder asfalt nodig.

We hebben gezonde ondernemers die op eigen benen staan. We geven voorrang aan  maatschappelijk verantwoord ondernemen, met goede stage- en werkervaringsplaatsen. 

We hebben een veerkrachtig sociaal netwerk: 1 regisseur per adres voor mensen die hun leven niet volledig zelf kunnen inrichten. Het is normaal om hulpmiddelen te lenen ipv ieder voor zich. Alle kinderen kunnen sporten, kinderen vanuit armoede worden daarbij financieel geholpen. Onze gemeente gaat voor samen sporten. Kunst en cultuur zijn een van de pijlers; deze zijn nl. noodzakelijk om de transitie en het toekomstperspectief te verbeelden en onze kinderen de kracht van muziek, kunst en cultuur mee te geven. 

Ons bestuur. Dat is slagvaardig, voorkomt problemen, communiceert helder en zet de expertise van haar inwoners in en waardeert alle vrijwilligers. 

Boxtel wil in 2030 een inclusieve, duurzame en aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven zijn met een eigentijds bestuur en organisatie die alles op orde heeft

Dus een veerkrachtige community.

Is deze denkrichting voor Boxtel betaalbaar? 

Ja, want de inkomsten van onze gemeente kunnen groeien: 

 • We halen geld uit Den Haag, via Raden in verzet zodat onze reserves aangevuld worden en we over 5 jaar 10 miljoen gereserveerd hebben.
 • we zetten in op zonneweiden die op (korte) termijn rendement leveren.
 • groot vervuilers dragen evenredig bij.
 • We zetten de OZB maximaal in, nieuwbouw van huizen en bedrijfspanden draagt ook bij aan extra OZB. 
 • parkeertarief kan omhoog

Bij onze uitgaven zijn we kritisch. 

 • Het promoten van toeristisch Boxtel laten we over aan onze zelfstandig ondernemers. 
 • minder uitgaven door professionele onderhandeling met partijen zoals Prorail, Het Rijk en de Provincie

We besparen door:

 • Met een gemêleerde inrichting van de wijk beperken we zorgkosten Saamhorigheid zien we als vorm van preventie. We ondersteunen preventie financieel. 
 • Een regisseur per adres gaat nu eindelijk efficiency opleveren.

Dank voor uw aandacht voor een veerkrachtige community.

 • we bieden Mensen met een uitkering werkervaringsplaatsen aan in bijvoorbeeld in de energietransitie , dus een besparing in de uitkeringen en een besparing doordat mensen uit de negatieve spiraal komen.
 • geen subsidie naar een commerciele partij, dus op zoek naar een non-profit constructie voor het zwembad.

PvdA-GroenLinks wil pas over bezuinigen praten als bovenstaande zaken zijn doorgerekend.