Op 21 december stonden de tariefaanpassingen van de gemeentelijke heffingen 2022 op de agenda. We zaten in een spagaat omdat het lastig is omdat het in een keer wordt besloten. Voor ons dus een tegenstem met stemverklaring. 

We zullen een aantal onderdelen bespreken.

  • De OZB-verhoging. Zoals het omschreven was, is het voor ons geen besluit waar we ja tegen zeggen want wat besluiten we eigenlijk? We vinden het overigens voor de inwoners die getroffen worden door de bezuinigingen op het sociaal domein bijzonder spijtig dat ons voorstel van 20% OZB-verhoging niet direct bij de begroting is meegenomen. Dat dateert van nog geen 2 maanden geleden!
  • De toeristenbelasting. CDA gaf een voorzet voor een minder hoge tariefsverhoging voor bijv. gezinnen, dit voorstel hebben we mee ingediend.
  • Reclamebelasting in centrum. Wij zien liever een verhoging van het maximum tarief. Het lage tarief voor een kleine ondernemer is relatief veel hoger dan het hoge tarief voor het grootwinkelbedrijf, we zouden dit graag andersom gecorrigeerd zien. Dit zal de lokale kleine ondernemer stimuleren.
  • De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Wij vinden dat de gemeente kiest voor zekerheid (kosten vuilnisophaalwagen) door de vaste kosten in rekening te brengen in plaats van de prijs per lediging. Dat draagt niet bij aan het doel namelijk minder restafval. Hogere diftar tarieven leiden tot meer zwerfvuil, afvaltoerisme, dumpingen etc. 

Verder is het de vraag of de tarieven, de kosten en baten voor de milieustraat nog wel actueel en kostendekkend zijn want in Boxtel betaal je mee aan de verbouwing van een ander. Gelukkig reageerde de verantwoordelijk wethouder Fred van Nistelrooij: er is een contract voor afname van afval en dat bijt eigenlijk met de opdracht

  • De rioolheffing. We vragen te onderzoeken hoe de grootvervuiler kan gaan betalen. We moeten helemaal anders gaan denken. Er is in de toekomst zoetwaterschaarste en de grootverbruiker profiteert hier van daarmee zijn we dief van onze eigen portemonnee.

Bestemmingsplan herziening buitengebied Postelstraat Esch

Op het laatste nippertje presenteerde Combinatie95 een alternatief integraal plan. Hiervoor zou onze gemeente met de provincie in overleg moeten. Wij waren voorstander omdat er beperkte ruimte is, en je dus in 1 keer goed moeten bouwen en niet overhaast luxe villa’s te laten bouwen. Helaas. We begrijpen de teleurstelling van de 137 Esschenaren die een bezwaar hadden ingediend.