Bij reclame en precario belasting willen we opmerken dat we liefst geen reclameborden in Boxtel zien, natuurlijk willen we de lokale economie steunen, maar de opwarming van de Aarde wordt zodanig dat we alles op alles moeten zetten om de hoeveelheid CO2 te minimaliseren; reclame dient om meer spullen te kopen en daar zijn we niet voor. Hebben inwoners spullen nodig dan weten ze onze winkels toch wel te vinden.

Reclamebelasting in centrum. Wij zien liever een verhoging van het maximum tarief. Het lage tarief voor een kleine ondernemer is relatief veel hoger dan het hoge tarief voor het grootwinkelbedrijf, we zouden dit graag andersom gecorrigeerd zien. Dit zal de lokale kleine ondernemer stimuleren.