De leden van PvdA-GroenLinks spreken hun bewondering uit voor Anja van den Einden. Mirjam Bemelmans, Miek Nooijen, Raven Valentijn, Miranda Jegers, Mirjam Henken, Rinze Boschma, Thed van den Aker, Mohamed Rahmoune, Sander Hermens, Cocky Beckers en Rob Vorstenbosch bedanken haar. De politica vertegenwoordigde de partij tien jaar lang in de gemeenteraad en verlaat nu de politieke arena.

Raadslid vanaf 13 april 2010 tot en met 31 december 2020. Fractievoorzitter sinds 2014. Waarnemend voorzitter raadsperiode 2014-2018. Voorzitter kerngroep intergemeentelijke samenwerking sinds raadsperiode 2014. Voorzitter commissie RZ vanaf mei 2011 tot maart 2014. Lid van de vertrouwenscommissie(s) voor de benoeming van de burgemeester(s).

PvdA-GroenLinks Boxtel spreekt zijn grote waardering uit voor jouw bijdrage aan een sociaal, duurzaam en menselijk Boxtel.

Je keuze voor de democratie: altijd en met ieder in gesprek en debat op basis van argumenten.

Je inzet voor de kwetsbaren en de voorzieningen: dat ieder tot zijn of haar recht komt.

Je visie op de samenleving vanuit landelijk en lokaal perspectief.

je gevoel voor besturen en strategie.

Je gezagvolle bijdrage in het raadsdebat.

Je vrolijke voorkeur voor de politiek, als een plek om een bijdrage te leveren aan de samenleving en om jezelf als persoon te ontplooien.

Je uithoudingsvermogen bij lastige raadsvergaderingen.

Je inzet voor de succesvolle samewerking tussen PvdA en GroenLinks.

Je liefde voor Johann Sebastian Bach.

En niet te vergeten: dat wij als nieuwe ploeg klaarstaan om PvdA-GroenLinks thuis te doen zijn in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel.

Dankjewel Anja.