Boxtel zit met een financieel probleem. Al sinds een jaar komt de gemeente geld tekort om de begroting rond te krijgen. Hoe komt dit? Een belangrijke oorzaak is de overheveling van taken vanuit het rijk (toen de Jeugdwet en de WMO) naar de gemeenten, inclusief een stevige bezuiniging!

Om de het tekort van de gemeente Boxtel op te lossen, wil de gemeente gaan bezuinigen. Maar waarop moeten we bezuinigen en waarop juist niet? De gemeenteraad heeft besloten om de Boxtelaren zelf te vragen wat zij belangrijk vinden. Het is eigenlijk een enquête, waarin je vragen beantwoord over wat je belangrijk vindt in Boxtel. De gemeenteraad zal op basis van de reacties op enquête beslissingen nemen. De vorige raad koos ervoor om in februari de enquête te doen plaats vinden en draagt de naam ‘de Boxtelse Heroverweging’. Dit geheel noemen we een kerntakendiscussie. Sommige taken van de gemeente zijn wettelijk verplicht, hierop mag dus niet bezuinigd worden.

Onze eigen nieuwe raadsleden hebben twee korte presentaties bijgewoond voordat de enquête live zou gaan. Daarop hebben we als partij kritiek op geuit namelijk: Over de toegankelijkheid en over de ‘representativiteit’. Hoe zien we dat van iedere Boxtelse doelgroep er voldoende mensen hun mening laten horen? En is de timing van de enquête wel de juiste nu er nog geen nieuwe coalitie is gevormd?

Inmiddels is de enquête uitgezet en hebben we voor het eerst de specifieke vragen gezien. Dat leidde ertoe dat we een motie indienden om de enquête in de huidige vorm per direct te beëindigen en in een gewijzigd model op een later tijdstip te doen plaats vinden.

Een zwaarwegend middel maar, wat ons betreft, noodzakelijk. CDA en SP steunden onze motie.

Wij constateerden:

We betwijfelen of deze raadpleging effectief zal zijn.
Meedoen is niet eenvoudig! Inloggen is moeilijk vanwege problemen met o.a. de link. Daarnaast is de papieren versie slechts op één locatie verkrijgbaar. Uitleg via het huis-aan-huisblad de Meierij is niet voor alle inwoners beschikbaar. Enerzijds vanwege nee-nee-stickers en anderzijds omdat het blad niet overal wordt bezorgd. Bij de enquête ontbreekt een goede inleiding (nauwelijks context). De vraagstelling, de begeleidende uitleg en de antwoorden boven taalniveau 1f zijn niet sluitend, soms sturend, vaak suggestief; het lijkt erop alsof de gemeente nu alles goed doet en het alternatief altijd minder is. En soms zelfs juridisch onjuist.

Een gemiste kans is het ontbreken van ruimte voor suggesties. Beloofd was dat de invultijd 5 à 10 minuten zou vergen. Echter, de enquête invullen kost veel meer tijd en dat werpt een flinke drempel op.

Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gehaald, maar de enquête zal mede door deze motie worden verbeterd. Mocht u de enquête willen invullen en u wil graag extra opmerkingen maken dan horen we die graag. Die kunt u sturen naar pvdagroenlinksboxtel@outlook.com of het contact formulier op de website gebruiken.

Link naar de enquête: praatmee.boxtel.nl/boxtelseheroverweging.