De raad van de gemeente Boxtel, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2022.

constaterende dat

 • de energie die je niet verbruikt niet opgewekt hoeft te worden en daarmee de beste besparing is;
 • de gaskraan vanuit Rusland dicht is (per 31 mei jl.);
 • we alles moeten doen om onze Aarde te beschermen tegen klimaat destructie;
 • daarbij grote en kleine acties het verschil kunnen maken en de gemeente acties kan faciliteren;

overwegende dat

 • door open winkeldeuren er onnodig energieverlies is. ‘s Winters warmteverlies en ‘s zomers kouverlies door airco’s. Het zoveel mogelijk dicht houden levert een winkel een gemiddelde energiebesparing van 37% op *); 
 • de energieprijzen stijgen en winkels met geopende deuren extra energiekosten maken; 
 • winkeliers bang kunnen zijn voor omzetverlies indien zij alleen hun winkeldeuren sluiten en dat een gezamenlijke standpunt van de winkeliers helpend is;
 • veel (kleinere) winkels en het personeel van het grootwinkelbedrijf open staat om energie niet meer te verspillen;
 • aantrekkelijke communicatie bijv. bordjes op de deuren helpend is bij het succesvolle energiebesparing door het sluiten van winkeldeuren ‘Natuurlijk zijn wij open…’ **);
 • winkels een positief signaal afgeven aan het winkelend publiek dat zo ook zelf aangemoedigd wordt om energie te besparen;
 • sommige winkeliers reeds elektrisch verwarmen/koelen maar dat deze energie ook moet worden gespaard;

verzoekt het college van B&W

 • om zo snel mogelijk in overleg te treden met de winkeliersvereniging om tot een gezamenlijke deur-dicht-actie te komen 

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA-GroenLinks

Mirjam Bemelmans  

Miek Nooijen

 

*) onderzoek naar effecten van deuren dicht houden op klantbezoek. Grootschalig onderzoek naar effecten van winkeldeuren dicht houden op klantbezoek in Antwerpen. 

**) De gemeente Wageningen deelde gratis deurbordjes uit met de tekst: 

Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen. 

Ruim 130 winkels hingen het vrolijk gekleurde bordje op. Door de actie hielden zo 50 winkels meer dan het jaar ervoor de deur dicht. Factsheet:

https://vng.nl/sites/default/files/Milieu/2019/Factsheet-winkeldeurenactie%20Wageningen%20centrum.pdf