Foto: Peter de Koning

Het kan al bijna niemand in Boxtel zijn ontgaan, maar op 18 november a.s. zijn er gemeentelijke verkiezingen omdat Esch bij Boxtel komt. Na deze verkiezingen voor de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad wordt er een  nieuw college van B&W geformeerd en zij gaan op de inhoud van actuele onderwerpen  samen afspraken maken voor de komende 6 jaar. Een ding heeft daarbij zeker prioriteit: de financiën van de gemeente moeten op orde gebracht worden. Dat vereist samenwerking, realistische plannen en ook een wethouder met daadkracht en verstand van zaken. Met Rob Vorstenbosch, de afgelopen 20 jaar financieel directeur bij WSD, denken we de  ideale kandidaat in huis te hebben.

Financiën gemeente Boxtel

De gemeente stevent momenteel af op miljoenentekorten en de reserves raken op. Er is geen  simpele en makkelijke oplossing. Dat betekent dat partijen gezamenlijk keuzes zullen moeten maken  en zullen moeten doorpakken. Draagvlak en meningen van alle betrokken partijen, binnen en buiten  de politiek, horen en meewegen is de start. Het is zeker dat er ook besluiten nodig zijn die pijn doen.  Die besluiten zijn noodzakelijk om de financiële situatie van de gemeente op orde te krijgen. Het is  immers niet veel anders als thuis: als er geen geld is, zijn alle plannen luchtkastelen. 

Rob Vorstenbosch is bereid om vanuit PvdA-GroenLinks de wethouderfunctie te gaan vervullen voor  het onderwerp Financiën. Rob wil zich de komende jaren inzetten om de gemeente financieel gezond  te maken, zodat we weer vooruit kunnen kijken.

Buiten dit onderwerp heeft hij interesse, kennis en ervaring op het gebied van wonen en het sociale domein. 

Zeker zo belangrijk is dat hij gericht is op het tot stand brengen van samenwerking. In je eentje  bereik je niets. Niet als wethouder, niet als college en ook niet als kleine gemeente. Gebruik maken  van de kracht, kennis en kunde van je inwoners is een sleutel voor succes. Samenwerking van kleine  gemeenten om bijvoorbeeld gehoord te worden in “Den Haag” ook.

Loopbaan

Rob heeft geschiedenis en bedrijfseconomie gestudeerd. Na diverse banen is hij is vanaf 1987 werkzaam in financieel-economische functies en vanaf 1999 is hij financieel directeur van WSD. WSD heeft 2.300 medewerkers en is het sociaal werkbedrijf van 10 gemeenten. WSD behoort tot de top 10 SW-bedrijven in Nederland. Zowel wat betreft sociale als financiële prestaties.

Vanuit zijn positie bij WSD is Rob gewend om goed en creatief te schakelen met wethouders,  raadsleden, ambtelijke organisaties, ministeries en landelijke organisaties. Hij heeft een breed netwerk en weet zijn doelen te behalen.

Naast zijn werk heeft hij zich bijna 30 jaar ingezet in de sociale woningbouw als bestuurslid en  voorzitter van de raad van commissarissen in Boxtel en Boekel. Hierbij zijn in goede samenwerking  met de gemeente en andere partijen tal van woningbouwprojecten gerealiseerd. Het gaat om een  nieuw zorgpark, huisvesting voor jongeren, duurzame nul-op-de-meter woningen. 

Verkiezingsprogramma

Rob noemt het programma voor de komende 6 jaar van PvdA-GroenLinks ambitieus maar ook  realistisch. Doelstellingen voor duurzaamheid, energie en klimaat ondersteunt hij van harte. Als je  een te lange termijn noemt om je op te richten, dan blijft het te vaag. Dan onderken je ook  onvoldoende het belang en de urgentie van deze materie. Deze doelstellingen halen in 2030 is een  uitdaging maar zet wel scherp neer wat je morgen en komend jaar moet hebben gerealiseerd. 

Persoonlijk

Rob Vorstenbosch is geboren en getogen in Boxtel en woont al tientallen jaren met zijn gezin met veel plezier in deze mooie gemeente. Hij heeft vanuit zijn ouderlijk huis solidariteit en eerlijk (ver)delen als waarden meegekregen. Zonder integriteit kan hij niet functioneren en hij vindt het belangrijk om alle mensen van allerlei achtergrond en opleidingsniveau te ondersteunen. In feite is dit de rode draad in zijn leven, want het kenmerkt zijn hele loopbaan en persoonlijkheid. 

Rob is geen onbekende voor PvdA-GroenLinks en voor inwoners in Boxtel. In de jaren van het  samengaan bij gemeentelijke verkiezingen van deze 2 politieke partijen was hij penningmeester in het bestuur. Kortom: wij zijn als PvdA-GroenLinks klaar voor 18 november en wij bundelen graag de krachten om Boxtel eerlijker en duurzamer te maken.