PvdA-GroenLinks brengt het idee in voor Gemeentelijk EnergieBedrijf (GEB) waarbij de gemeente investeert in windmolens en zonnevelden. De gemeente blijft 100% eigenaar van de op te wekken energie, en de winsten komen ten goede van de inwoners en de gemeentelijke begroting van Boxtel in ons geval. Genoemd wordt een bedrag van een miljoen euro (vergelijkbaar project in Vught), dat terecht komt in een lokaal klimaat- en energiefonds. Daarmee kunnen woningen verduurzaamd worden, en tevens de financiele positie van de gemeente worden versterkt. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de breed levende wens om de transitie van onze energievoorziening ten goede te laten komen van onze inwoners. We nemen zelf de regie en ervoor zorgen dat de winsten niet terecht komen bij externe partijen. Een bijkomend voordeel is ook dat de digitale data, opgehaald bij de inwoners, niet in handen komt van externe partijen.