Compost is heel waardevol voor onze verarmde bodem. Tijdens de Landelijke Compostdag deelt onze gemeente eenmalig gratis compost uit. Daarmee bedankt zij haar inwoners voor hun inspanning om gft gescheiden aan te leveren. Dat is een mooi gebaar. Vanwege corona gaat deze dag in maart helaas niet door. Toch vragen wij aandacht voor onze bodem.

Volgens de definitie van compost bestaat dit alleen uit plantaardige deeltjes. Maar met de hedendaagse compost wordt tevens plastic en microverontreinigingen verspreid. De mate waarin hangt af van de klasse van de aangeboden compost. Volgens de meststoffenwet mag compost maximaal 0,5% bodemvreemde stoffen groter dan 2 mm vooral kunststoffen, bevatten. Klasse A is schoner, met maximaal 0,1%.

De percentages lijken laag, maar als een vrachtwagen 20 ton compost stort dan wordt daarmee 100 kilo plastic in de Boxtelse bodems gebracht. Bij keuze voor klasse A (0,1%) is dat 80 kilo minder. Hierin worden kleinere deeltjes dan 2 mm, de microverontreinigingen nog niet meegenomen. De prijs voor een hogere klasse compost is uiteraard hoger dan die voor een lagere klasse, waardoor een composteerder wellicht genegen is een lagere kwaliteit compost ter beschikking te stellen.

Tegen deze achtergrond legt PvdA-GroenLinks de volgende schriftelijke vragen voor aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Welke kwaliteit compost wordt er in gemeente Boxtel gebruikt zowel voor eigen gebruik als voor het gratis uitdelen aan de burgers?
  2. Zou hierbij gekozen kunnen worden voor het aanbieden van een betere kwaliteit compost voor de composteerder, teneinde verspreiding van micro-zwerfvuil binden de gemeenten te voorkomen?
  3. Indien toch de laagste kwaliteit compost ter beschikking wordt gesteld: moet de burger dan worden geïnformeerd dat met het meenemen van de compost ook extra micro-zwerfvuil in de bodem komt?
  4. Moet de gemeente bij de composteerder niet aandringen op aanleveren van schone compost (klasse A) of er anders beter mee kan stoppen, en uitkijken naar een andere manier van beloning?