Nederland is inmiddels een corpocratie; (grote) bedrijven genieten voordelen ten koste van mens en natuur. PvdA-GroenLinks ziet dat met deze aangepaste verordening huisvesting arbeidsmigranten ook in Boxtel gebeuren. 

De nieuwe verordening is namelijk opgesteld zodat het bedrijfsleven meer kan profiteren en tegelijkertijd is er (nog) minder aandacht voor menselijke aspecten zoals de omgevingsdialoog, integratie van migranten in de Boxtelse samenleving, scheiding bed&brood en een eerlijke betaling. We zien geen oplossing hoe migranten hogere huren kunnen gaan betalen. 

Afgelopen zaterdag was in alle kranten op de voorpagina te lezen dat de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid meldt dat we moeten stoppen met het aantrekken van arbeidsmigranten. Ik citeer uit het jaarverslag ‘de baten van arbeidsmigratie komen vooral terecht bij werkgevers en uitzendbureaus, terwijl de kosten bij de samenleving liggen’…’juist het ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel zorgt ervoor dat bedrijven weinig prikkels voelen om te innoveren of arbeidsvoorwaarden te verbeteren’. 

Ik kan alleen maar bevestigen dat ook hier lokaal de arbeidssituatie niet verbeterd. Twee jaar geleden ontmoette ik Alexandru, arbeidsmigrant uit Roemenie. Een jaar of dertig, universitair geschoold met goede perspectieven naar Nederland gelokt. Hij werkte voor 4,46 euro per uur,netto. Dit uurtarief is nog steeds niet verhoogd. En dat ziet de Arbeidsinspectie dus ook.

Bovendien blijven we deze mensen flexwerkers noemen, terwijl ze vaak werken aan een constante productie in bijv. de logistiek. Bij een constante productie horen vaste banen. Bij vaste banen hoeven deze mensen ook niet te wonen in flexwoningen, maar kunnen zelf goede permanente huisvesting betalen. 

We moeten ons ontvlechten van het systeem van economische groei. Deze werkelijkheid moeten we onder ogen zien. In plaats van de productie op te schroeven moet deze drastisch worden verminderd en dan zijn er dus aanzienlijk minder arbeidsmigranten nodig. 

Door het terugdraaien van bestaand beleid gericht op economische groei en aanpassend aan alle crises, dus krimp, kunnen we vanavond bijdragen aan een bloeiende toekomst.

We staan dus niet achter de voorgestelde verordening en we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder op het jaarverslag van de Arbeidsinspectie.