Op 15 april heeft MilieuDefensie de 29 meest vervuilende Nederlandse bedrijven, waaronder Vion Food Group, verzocht een goed klimaatplan o.b.v. het streven van het Klimaatakkoord van Parijs – 1,5 graden aan te leveren. Op de valreep heeft Vion een klimaatplan ingediend dat door het onafhankelijke, internationaal gerenommeerde bureau NewClimate Institute is beoordeeld.In onderstaande link leest u meer achtergrond informatie: https://milieudefensie.nl/actueel/dit-is-waarom-vion-op-onze-lijst-van-grote-vervuilers-staat

Op 5 juli jl. zijn de resultaten van de klimaatplannen door middel van de Klimaatcrisis Index gepubliceerd. Geen enkel bedrijf of organisatie scoort voldoende. Vion valt binnen de groep met  de score ‘heel gevaarlijk’ d.w.z. ‘versnelt gevaarlijke klimaatverandering’.

Het blijkt overigens dat Vion het allerslechtste klimaatplan van de 29 meest vervuilende bedrijven heeft ingediend. https://milieudefensie.nl/actueel/klimaatcrisis-index-grote-vervuilers-scoren-allemaal-een-onvoldoende.

De opwarming van de Aarde versnelt aanzienlijk en zorgt voor alsmaar grotere klimaatrampen en veroorzaakt gezondheidsproblemen en enorme economische schade voor ondernemingen en overheid. Het binnen 7 jaar leveren van een substantiële bijdrage aan minder CO2-uitstoot in de hele keten is voor ieders toekomst van belang en daarmee ook de toekomst van al onze inwoners in Boxtel.

Onze gemeente draagt het bedrijfsleven en duurzaamheid een warm hart toe o.a. als aanjager van de energietransitie. Zo gaat u binnenkort het gesprek met winkeliers aan om energie te besparen. We zien verder dat onze gemeente een voortrekkersrol neemt in het warmtetransitie-onderzoek. Vion is daar een van de deelnemende bedrijven. Dat is een positieve stap.

  1. Deelt het college de kritiek van Milieudefensie op het klimaatplan van Vion? En kunt u dat motiveren?
  2. Is het college bereid om op korte termijn met Vion in gesprek te gaan over verbetering van  het klimaatplan? En kunt u aangeven welke mogelijkheden u daartoe ziet.
  3. Hoe gaat het college bevorderen dat verwezenlijking van de klimaatdoelen ook  in de komende revisievergunning voor Vion een plek krijgen.

Onderstaande vragen stelden we tijdens het vragenhalfuur tijdens de raadvergadering van 12 juli 2022.