De aanpak van de CO2-crisis is een middel is om energie eerlijker te verdelen. Daarnaast moeten we zo snel mogelijk duurzame energie inzetten anders zal de energierekening stijgen. Er komt een Omgevingsfonds, maar PvdA-GroenLinks wil méér.

Algemeen

 • Duurzame energie voor iedereen
 • De goedkoopste energie is bespaarde energie.
 • Landelijke belasting op CO2-uitstoot en inwoners vrijstellen van de eerste kg’s.

In Boxtel slim verduurzamen tegen energie-armoede

 1. Help ondernemers die door corona in financiële problemen zitten, help hen te verduurzamen zodat hun energierekening omlaag gaat en werkgelegenheid voor alle werknemers blijft. Dat kan gefinancierd worden uit het budget inkomen.
 2. Help uitkeringsgerechtigden en mensen met schulden. Help deze inwoners bij de aanschaf van isolatie en zonnepanelen. Dit kan vanuit de schuldsanering door het rijk en onze gemeente.
 3. Voeg aan ‘de Blauwe knop’ het energielabel toe. Hoe lager het energielabel, hoe hoger de energierekening; hoe meer hulp noodzakelijk.
 4. Maak afspraken met bedrijven om mensen zonder werk op te leiden en mee te laten werken in isolatie en de aanleg van zonne- panelen.
 5. Help huiseigenaren van een voormalig huurhuis. Stel een ‘gespikkelde’ kaart op waarin dit wordt vastgelegd.
 6. Leg zonneweides aan in samenwerking met armlastige boeren. Zet de landbouwtransitie in om grond ecologisch te bebouwen, maar let op dat de baten niet alleen aan boeren ten goede komen. Grond en grondgebruik is een ‘common good’.
 7. Zonneweides in combinatie met voedselteelt (‘energie + voedselbos-bank’)
 8. Laat inwoners energiezuinige elektrische apparaten delen omdat inwoners met een smalle portemonnaie vaak wit- en bruingoed hebben met een laag energielabel.
 9. Verduurzaam slim. Van bijvoorbeeld van F-label naar A, niet van B-label naar A.
 10. Geef inwoners in de sociale huurwoningen gratis groene stroo
 11. Help met isolatie van platte daken door groendaken.
 12. Breng energie-armoede in kaart.

Communicatie

 • Richt een wijk of mobiel energie-informatiepunt in.  Voorkeur heeft echter het huisbezoek. Leg dit neer bij geselecteerde commerciële bedrijven.
 • Sluit aan bij bestaande inwoners-netwerken aan. Werk met ambasadeurs of bijv. Buurtzorg, niet direct met de gemeente.
 • Stimuleer inwoners om groene energie te delen en slim in te kopen.
 • Zorg voor nieuwe energie voor de Energie Cooperatie.
 • Zet Junior Energie-coaches in.

Voor meer informatie: pvdagroenlinksboxtel@outlook.com