Nieuws

Bijeenkomst in Boxtel over arbeidsmigratie

Bijeenkomst in Boxtel over arbeidsmigratie

PvdA-GroenLinks Boxtel wil het vraagstuk van de arbeidsmigranten in Boxtel in een landelijk perspectief plaatsen. Daarom hielden we een werkoverleg met raadsleden uit de omgeving, statenlid Laura van Hazendonk en Tweede kamerlid Mariëtte Patijn. Interessant te zien is...

Lees meer
Thuis in Boxtel

Thuis in Boxtel

In de gemeente Boxtel hebben op 22 november j.l. 2.944 inwoners hun stem gegeven aanPvdA-GroenLinks (14.6%). Dat is een mooi resultaat.Ter vergelijking: in 2021 een score van 1.823 stemmen (9.3%), in 2017 in totaal 2.518(13.5%), en in 2012 in totaal 4.486 (26.4%). De...

Lees meer
‘Een boer wordt toch nooit gelukkig in de zorg?’

‘Een boer wordt toch nooit gelukkig in de zorg?’

Petje af voor de leerlingen van het JRL, daar werd het 5e verkiezingsdebat georganiseerd. Geert Gabriëls, kandidaat Tweede Kamerlid, vaardigde GroenLinks-PvdA af. Hij was onder de indruk van het debat van de leerlingen. Hij gaf aan dat agrariërs die mogelijk gedwongen...

Lees meer
Algemene beschouwingen begroting 2024

Algemene beschouwingen begroting 2024

Samen aan de slag voor een volhoudbaar en rechtvaardig Boxtel Hier leest u een verkorte versie van onze inbreng op de begroting en de bestuursrapportage. We zijn best tevreden en kijken vooral vooruit. De pot reserves wordt goed gevuld. Maar wij vinden dat het college...

Lees meer
Tossy de Man overleden

Tossy de Man overleden

Eind oktober is Tossy de Man overleden op 74-jarige leeftijd. Zij was een vooraanstaand lid van de PvdA-GroenLinks Boxtel. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in onze plaatselijke politiek. Als wethouder in de toenmalige gemeente Liempde. Sinds 2006 in de...

Lees meer
Actie tegen arbeidsmigratie-industrie

Actie tegen arbeidsmigratie-industrie

Veel Vrilkhovenaren voelen zich machteloos. Net zoals omwonenden van huisvestingslocaties in Horst aan de Maas, Bergen op Zoom, Riel, Roosendaal, Veghel en andere woonplaatsen. Samen met arbeidsmigranten zijn omwonenden het slachtoffer van de huidige economie. Dit...

Lees meer
Coen Verbeek overleden

Coen Verbeek overleden

Op 16 augustus j.l. overleed Coen Verbeek op 62jarige leeftijd. Coen, 'onze Coen', zoals het overlijdensbericht zo treffend omschrijft,was jarenlang bestuurslid en secretaris van PvdA-GroenLinks Boxtel, endaarmee een actieve drager van onze politieke inzet. We danken...

Lees meer
Motie hoge nood voor openbaar toilet aangenomen

Motie hoge nood voor openbaar toilet aangenomen

Geïnspireerd door een openbaar toegankelijk toilet in Meierijstad dienden we een motie in om mogelijkheden voor zo’n toilet in Boxtel te onderzoeken. Wist je dat zo’n 6.600 Boxtelaren last van buik en/of blaasproblemen en de groep minder validen groeit? Centrum...

Lees meer
Nieuwbouw rond de Keulsebaan en Eindhovenseweg

Nieuwbouw rond de Keulsebaan en Eindhovenseweg

Boxtel staat voor twee belangrijke opdrachten: verbetering van de mobiliteit én een grote nieuwbouwopgave. PvdA-Groenlinks vraagt aandacht voor een geïntegreerde succesvolle aanpak. We vragen daarom om de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwbouw rond de Keulsebaan...

Lees meer
Reclame in Boxtel, raadvergadering 20 december 2022

Reclame in Boxtel, raadvergadering 20 december 2022

Bij reclame en precario belasting willen we opmerken dat we liefst geen reclameborden in Boxtel zien, natuurlijk willen we de lokale economie steunen, maar de opwarming van de Aarde wordt zodanig dat we alles op alles moeten zetten om de hoeveelheid CO2 te...

Lees meer
Vion allerslechtste klimaatplan volgens Klimaatcrisis Index

Vion allerslechtste klimaatplan volgens Klimaatcrisis Index

  Op 15 april heeft MilieuDefensie de 29 meest vervuilende Nederlandse bedrijven, waaronder Vion Food Group, verzocht een goed klimaatplan o.b.v. het streven van het Klimaatakkoord van Parijs – 1,5 graden aan te leveren. Op de valreep heeft Vion een klimaatplan...

Lees meer
Motie ‘Wij zijn open’: samen energie besparen

Motie ‘Wij zijn open’: samen energie besparen

De raad van de gemeente Boxtel, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2022. constaterende dat de energie die je niet verbruikt niet opgewekt hoeft te worden en daarmee de beste besparing is; de gaskraan vanuit Rusland dicht is (per 31 mei jl.); we alles moeten...

Lees meer
Betoog over bestemmingsplan VLK 2022: Beren op de weg!

Betoog over bestemmingsplan VLK 2022: Beren op de weg!

Net voordat dit plan ter instemming wordt aangeboden aan de Raad, worden we bijgepraat over de stand van zaken rondom de sluiting van de dubbele overgang en de VLK. De kosten stijgen enorm en de financiële dekking is hoogst onzeker. De integrale visie, realisatie...

Lees meer
Financieel veerkrachtig Boxtel

Financieel veerkrachtig Boxtel

Fijn dat we mede door de gemeentefondsuitkeringen in de zwarte cijfers zijn beland want we staan voor immense opgaven. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, huizenbouw, aanleg bedrijventerrein, de overbelaste (ouderen)zorg en de energietransitie. En aan de onderkant...

Lees meer